ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 2019-2020_signed

Πίνακας για Προϊστάμενους ολιγοθέσεων σχολικών μονάδων

Δημοσιεύθηκε στην ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.