ΕΞΕ – 18448 – 2019 – Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη