Μηνιαίο αρχείο: Φεβρουάριος 2019

Φεβ 20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Φεβ 18

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Προκήρυξη Συντονιστών_Ιανουάριος 2019-ανακοινοποίηση_signed

Φεβ 14

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

21659 Συμπληρωματική Εγκύκλιος-Ειδική Πρόσκληση 66ΤΤ4653ΠΣ-2ΤΘ

21659 2019-02-12 Δελτίο τύπου (ειδική πρόσκληση)

Φεβ 07

Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη

ΕΞΕ – 18448 – 2019 – Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη

Φεβ 06

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας Φορέας/ΕΦ:1019-201-9910200 μηνός Ιανουαρίου 2019

ΩΕΕΜ4653ΠΣ-ΧΓΖ

Φεβ 05

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης «Η τσάντα στο σχολείο»

16592 Η τσάντα στο σχολείο εγκύκλιος 15-1-2019

Φεβ 04

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ_ΚΩΝ

15051_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ_ΚΩΝ_ΨΠΝΒ4653ΠΣ-ΞΗΠ

Φεβ 04

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

ΕΞΕ – 15335 – 2019 – Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Φεβ 04

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Υ Α 4505Γ Δ4

Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνου Πληροφορικής

ΦΕΚ 222084ΓΔ 5919

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 04 02 2019 ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων