Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2018

ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.) ΚΑΛΔΟΥ ΔΕ01, ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.) ΚΑΛΔΟΥ ΔΕ01, ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.) ΚΑΛΔΟΥ ΔΕ01, ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ ΠΡΑΞΗ 14/20-07-2018

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3300 6ΥΡ24653ΠΣ-37Θ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3305 ΩΖΞΠ4653ΠΣ-Β6Ω ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3299 6ΥΦΣ4653ΠΣ-ΜΩΒ

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ ΠΡΑΞΗ 14/20-07-2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνέχεια της ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού ως ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, αντί της Δευτέρας 16 Ιουλίου … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4553/2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4553_2018 ΨΡΗ64653ΠΣ-ΜΔΔ

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4553/2018

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 74693/Η2/9-5-2018 (ΑΔΑ: 9ΧΥ64653ΠΣ-Ψ5Φ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και από το ημερολογιακό έτος 2019 Νοτίου Ημισφαιρίου, αναρτώνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Ανάρτηση Ανακοίνωσης–Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

ΨΝ8Κ4653ΠΣ-ΑΚΒ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2018_2019

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάρτηση Ανακοίνωσης–Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3833 75ΠΚ4653ΠΣ-ΔΟΞ

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 2792

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Αργολίδας για το διδακτικό έτος 2018-2019 , να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης από την Τετάρτη 04-07-2018 έως και την Τρίτη 31-07-2018 στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας(Διεύθυνση … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ – ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

110303E2_02-07-2018_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ – ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

67ΖΔ4653ΠΣ-Τ6Υ

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018