Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2018

Αυγ 31

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

66ΔΡ4653ΠΣ-48Λ

Αυγ 30

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ86 ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3570

Αυγ 29

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ

ΕΞΕ – ΚΠ – 139920 – 2018 -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΣΤΑ ΚΕΔΔΥ ΣΧΟΛ ΕΤΟΥΣ 2018-19

ΕΞΕ – ΚΠ – 139919 – 2018 -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΝΕΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΠΕ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΞΕ – ΚΠ – 139922 – 2018 -ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΑΠΟ ΚΕΔΔΥ Ή ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 20

Αυγ 29

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3546.docx

Αυγ 28

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 & ΠΕ70

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3546

Αυγ 28

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 3236/τ.Β’/7.08.2018 «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.»

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3236/τ.Β’/7.08.2018, δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Φ1/120367/Δ1/16-07-2018 με θέμα «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.»

ΕΞΕ – ΚΠ – 137326 – 2018 -ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ ΖΕΠ

Αυγ 27

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ.2ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.2

Αυγ 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 & ΠΕ70

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων του πίνακα λειτουργικών υπεραριθμιών, ο οποίος κοινοποιείται με το παρόν έγγραφο, να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι για το διδακτικό έτος 2017-2018, με την υποβολή σχετικής δήλωσης προς το ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας, μέχρι τη Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00.

Μαζί με τις δηλώσεις επιθυμίας ή μη χαρακτηρισμού ως λειτουργικά υπεραρίθμων, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν και σχετική δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων τοποθέτησής τους για το διδακτικό έτος 2018-2019, βάσει των ως άνω λειτουργικών κενών.

Εάν δεν υπάρξει δήλωση θα κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι και θα τοποθετηθούν σε λειτουργικό κενό της ίδιας ή, όπου δε κατέστη δυνατό, της όμορης ομάδας οι τελευταίοι τοποθετηθέντες στις Σχολικές Μονάδες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενό στην ίδια ή στην όμορη ομάδα η/ο εκπαιδευτικός θα διατεθεί σε κενή λειτουργική θέση της Δ/νσης ΠΕ Αργολίδας.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων στις οποίες διαπιστώνεται λειτουργική υπεραριθμία, με δική τους ευθύνη, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα θητείας τους, για τη συγκέντρωση των δηλώσεων επιθυμίας ή μη χαρακτηρισμού τους ως λειτουργικά υπεραρίθμων και την υποβολή σχετικού εγγράφου, καθώς και για την συγκέντρωση και διαβίβαση των δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), μέχρι την Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00, ιδιοχείρως, μέσω τηλεομοιοτυπίας (στον αριθμό 27520-25685) ή ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr).

Οι δηλώσεις επιθυμίας ή μη χαρακτηρισμού ως λειτουργικά υπεραρίθμων των εκπαιδευτικών θα τηρηθούν στο αρχείο της οικείας σχολικής μονάδας.

Οι προθεσμίες που ορίζονται είναι αποκλειστικές και δεν θα υπάρξει παράτασή τους. Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι θα κριθούν και θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

ΓΕΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ

Υπόδειγμα-διαβιβαστικού

ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-2018-2019

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

6ΥΗ94653ΠΣ-Π08 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αυγ 23

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3482

Αυγ 20

Συμπληρωματική Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019

62Φ84653ΠΣ-ΥΣ5

Αυγ 02

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3833 75ΠΚ4653ΠΣ-ΔΟΞ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων