Μηνιαίο αρχείο: Ιούνιος 2018

Ιούν 26

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης, ενστάσεις κλπ, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (ΟΠΣΥΔ), όταν ανοίξει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και από την Δ/θμια Εκπ/ση.

Επομένως, δεν απαιτείται να καταθέτουν χειρόγραφες αιτήσεις με τα αιτήματά τους  στις Διευθύνσεις Π.Ε. και να διαβιβάζονται στο Υπουργείο Παιδείας.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν καταθέσει εκπρόθεσμα χειρόγραφη αίτηση απόσπασης και το αίτημα τους δεν ικανοποιήθηκε, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση μέσω συστήματος.

Ιούν 26

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΕ – ΚΠ – 103373 – 2018 -ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ιούν 26

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΩΥΞΣ4653ΠΣ-Μ95 6408 (2)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΕ

Ιούν 21

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΞ – 12517 – 2018 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 412

Ιούν 21

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ – ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ως προς τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σας ενημερώνουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αποσπάσεων  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ). Με νεότερο έγγραφό μας, θα υπάρχει ενημέρωση για το χρονικό διάστημα που το ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΥΔ ) θα είναι ανοικτό για υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης και νέων αιτήσεων.

Ιούν 21

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Απόφαση αποσπάσεων σε ΚΕΣΥ 2018 ΤΕΛΙΚΟ_signed

Απόφαση Αποσπάσεων_signed

Απόφαση αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ 2018 ΤΕΛΙΚΟ_signed

Ιούν 20

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

ΕΞΕ – ΚΠ – 102041 – 2018 -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

Ιούν 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΟΙ ΣΔΕ 2018

Ιούν 20

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 2316 τ. Β΄/19-6-2018 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-6-2018 υπουργική απόφαση «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

Ιούν 20

ΑΠΟΦΑΣΗ 2769 ΠΥΣΠΕ ΠΡΑΞΗ 13

«Οριστική τοποθέτηση εκπ/κών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 & ΠΕ86 της ΔΠΕ Αργολίδας».

«Αμοιβαίες μεταθέσεις-τοποθετήσεις εκπ/κών εντός της περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας».

«Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή & χωρίς αμοιβή».

«Αναγνώριση  προϋπηρεσίας  μόνιμου εκπ/κού  κλ. ΠΕ86 για βαθμολογική εξέλιξη».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΠΡΑΞΗ 13

Ιούν 20

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

101362E2_19-06-2018 Διευκόλυνση για ανάληψη υπηρεσίας_signed (2)

Ιούν 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2792

Ιούν 18

Γνωστοποίηση ΦΕΚ-«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

ΕΞΕ – ΚΠ – 99146 – 2018 -ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 102_τ.Α_12062018

Ιούν 15

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σε σχέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 σας ενημερώνουμε τα εξής:

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση, την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, θα παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης.
 2. Οι εκπαιδευτικοί που επιστρέφουν από απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα (εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ), θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας, την ίδια ημερομηνία, στη σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης.
 3. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν κατά το διδακτικό έτος 2017-2018 στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης, δεν απαιτείται την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 να κάνουν νέα ανάληψη υπηρεσίας.
 4. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησής τους έως 21/06/2018, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στις νέες σχολικές μονάδες οργανικής τους τοποθέτησης την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018.
 5. Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν ταυτόχρονα και καθήκοντα Προϊσταμένου (επιστρέφοντας σε ολιγοθέσια Δ.Σ. ή Ν/Γ) πρέπει να ενημερωθούν από τον αποχωρούντα Προϊστάμενο για τυχόν εκκρεμότητες και να παραλάβουν το αρχείο (και ότι άλλο προβλέπεται) της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα πρέπει να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας των καθηκόντων τους ως Προϊστάμενοι και να υποβάλλουν τις αναλήψεις υπηρεσίας στη Δ/νση.
 6. Όσοι υπηρετούν εκτός ΠΥΣΠΕ Αργολίδας και μόνο στην περίπτωση που εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση που θα το προβλέπει, θα μπορούν να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας με fax ή e-mail και σε συνεννόηση με τον Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση εκτός ΠΥΣΠΕ οι οποίοι με την επιστροφή τους στην οργανική τους θέση σε ολιγοθέσιο σχολείο θα οριστούν Προϊστάμενοι, ακόμη και αν δοθεί δυνατότητα ανάληψης με fax πρέπει σε συνεννόηση με τον αποχωρούντα Προϊστάμενο να παραλάβουν το αρχείο του σχολείου.
 7. Όσες αναλήψεις υπηρεσίας κατατεθούν, πρέπει να υπογραφούν – σφραγισθούν από τον Δ/ντή ή τον Προϊστάμενο και να υποβληθούν άμεσα με διαβιβαστικό έγγραφο στη Δ/νση. Οι αναλήψεις υπηρεσίας Διευθυντών και Προϊσταμένων σφραγίζονται – υπογράφονται από τον Δ/ντη Εκπ/σης.
 8. Οι μόνοι εκπαιδευτικοί που θα παρουσιαστούν στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Αργολίδας την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 είναι εκείνοι, των οποίων η σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας.
 9. Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ωράριο σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 έως και την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 θα παρουσιάζονται στη σχολική μονάδα Προσωρινής Τοποθέτησής τους.

ΑΛΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1. Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριων και Προϊστάμενων των σχολικών μονάδων, παρακαλούμε να επικαιροποιηθεί η καρτέλα «Στοιχεία Επικοινωνίας» στο MySchool (αντί του εγγράφου με τα στοιχεία θερινής διαμονής) με τα τηλέφωνα επικοινωνίας, την διεύθυνση κατοικίας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όλων των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους. Επιπροσθέτως όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Δ/νσης και του ΥΠΠΕΘ για την ενημέρωσή τους αφού εντός καλοκαιριού αναμένεται να ξεκινήσει η στελέχωση των νέων Δομών Εκπαίδευσης και άλλα σχετικά θέματα.
 2. Μέχρι την Πέμπτη 21/6/2018 πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά υπερωριών δασκάλων ολιγοθέσιων Δ.Σ. και τα δικαιολογητικά οδοιπορικών για συμπλήρωση ωραρίου περιόδου Ιουνίου 2017 (πληροφορίες κ. Καραθανάση Ειρήνη, τηλεφ. 2752024478).
 3. Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται με το νέο σχολικό έτος να λάβουν μακροχρόνια άδεια (ανατροφής, άνευ αποδοχών κ.λπ.) πρέπει να επικοινωνήσουν με την Δ/νση και την κ. Κωνσταντοπούλου Χριστίνα στο τηλ. 2752025323.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 • Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ωράριο σε διαφορετικές σχολικές μονάδες, από την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 έως και την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 θα παρουσιάζονται στη σχολική μονάδα Προσωρινής Τοποθέτησής τους.

• Όλοι οι αναπληρωτές από την Παρασκευή 22 Ιουνίου και μετά θα προσέρχονται στη Δ/νση προκειμένου να παραλάβουν τα έγγραφα απόλυσής τους.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 2735

Ιούν 07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας έχοντας υπόψη το με αριθ. Φ.28/90485/Δ1/4-6-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Γνωστοποίηση ΦΕΚ» σύμφωνα με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι στο ΦΕΚ 1921 τ.Β΄/30-05-2018 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση με αριθ. Πρωτ. Φ.28/81399/Δ1/18-05-2018 με θέμα: «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ07-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνών Μαθημάτων, ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ91- Θεατρικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»   Κ  α  λ  ε  ί  όλους τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας), ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας), ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών Μαθημάτων), ΠΕ86 (Πληροφορικής) και ΠΕ91 (Θεατρικής Αγωγής) που βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας και υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων σύμφωνα με τη με αριθ. 190077/Ε1/6011-2011 εγκύκλιο μεταθέσεων του ΥΠΠΕΘ, να υποβάλουν εγγράφως δήλωση προτίμησης για οριστική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας, από Πέμπτη 07-06-2018 έως και Δευτέρα 11-06-2018 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας(Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο) αυτοπροσώπως ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 27520-25685 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg. sch.gr ( σαρωμένη αφού έχει ήδη υπογραφεί), επιβεβαιώνοντας τη λήψη της.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2524

Ιούν 07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Κατόπιν της αριθ.  5630/06-06-2018 απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, η οποία αφορά μεταθέσεις- οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) αρμοδιότητάς μας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας των παραπάνω κλάδων που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.50/1996 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να υποβάλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσής τους εντός περιοχής, από τη Πέμπτη 07-06-2018 έως και την Τετάρτη 13-6-2018 και ώρα 12.00 μ.μ., στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας(Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο) αυτοπροσώπως ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 27520-25685 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg. sch.gr ( σαρωμένη αφού έχει ήδη υπογραφεί), επιβεβαιώνοντας τη λήψη της.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2554

Ιούν 06

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟI ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΒΠ 2018-2019

5531α_04-06-2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕ-ΔΕ-ΚΕΔΔΥ 2510

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΠ 2018-2019 2510

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΒΠ 2018-2019 2510

Ιούν 05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2018

6ΘΒΙ4653ΠΣ-ΖΞΥ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων