Μηνιαίο αρχείο: Μάιος 2018

Μαΐ 31

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για Παράλληλη Στήριξη 2018-2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ 2018-19 ΨΚΛΨ4653ΠΣ-8ΓΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-Διαβιβαστικό

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3-Διαβ Παιδαγ Έκθεσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Μαΐ 31

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΥ ΖΕΠ 2018-2019 Α΄ Φάση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΥ ΖΕΠ 2018-2019 Α΄ Φάση ΨΜΣ74653ΠΣ-ΣΘΥ

Μαΐ 31

Πρόταση οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων θέσης εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ60 και ΠΕ70- Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων πρτίμησης σχολικών μονάδων

Ανακοινώνουμε τους πίνακες των οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 και ΠΕ70, όπως προτείνονται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας, βάσει της αριθμ. 10/29-05-2018 πράξης του, πίνακες οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών  κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ70 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής)που παραμένουν κενές με τη διενέργεια των εν λόγω προτεινόμενων οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας με τη διενέργεια των εν λόγω προτεινόμενων οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων να υποβάλουν χειρόγραφα νέα δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων οριστικής τοποθέτησης τους βάσει των οργανικών θέσεων ειδικότητάς τους που παραμένουν κενές και που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα , καθώς και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών και παραλείψεων στην απόφαση του Συμβουλίου, από την Τετάρτη 30-05-2018 έως και την Παρασκευή 1-06-2018 και ώρα 12.00μ.μ., στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας(Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο) αυτοπροσώπως ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 27520-25685 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg. sch.gr ( σαρωμένη αφού έχει ήδη υπογραφεί), επιβεβαιώνοντας τη λήψη της.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που παραμείνουν κενές οργανικές θέσεις ειδικοτήτων , το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα προβεί στην οριστική τοποθέτηση εκπ/κών σε αυτές χωρίς δήλωσής τους , βάσει των οριζόμενων στο άρθρθ 15 παρ.12 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 13 του Π.Δ. 100/1997.

Πρόταση οριστικών τοποθετήσεων βελτιώσεων θέσης εκπαιδευτικών _Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων

Μαΐ 25

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά την ενημέρωση που λάβαμε από την αρμόδια υπηρεσία, το δίκτυο κορμού του ΠΣΔ αντιμετωπίζει σήμερα,  25-05-2018,  σοβαρό τεχνικό πρόβλημα και η πρόσβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες καθίσταται απαγορευτική ή πολύ περιορισμένη. Ως εκ τούτου, προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας μέχρι και την Τρίτη, 29-05-2018 και ώρα 10:00 π.μ..

Μαΐ 24

ΦΕΚ 1774/2018: ΙΔΡΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ, ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2018-19

Μαΐ 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Καλούνται οι εκπ/κοί κλ. ΠΕ70 που έχουν μετατεθεί στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Αργολίδας και όσοι εκπαιδευτικοί αιτούνται βελτίωση οργανικής θέσης ,να υποβάλουν αίτηση – δήλωση οριστικής τοποθέτησης στα οργανικά κενά (βλ. συνημμ. Πίνακα), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος httpw://teachers.minedu.gov.gr/ (ακριβώς όπως υποβλήθηκαν και οι αιτήσεις μετάθεσης – βελτίωση οργανικής) συμπληρώνοντας μέχρι είκοσι(20) προτιμήσεις σχολικών μονάδων.

Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης οριστικής τοποθέτησης (Προσωρινή Αποθήκευση), διότι μετά την οριστικοποίησή της από την Υπηρεσία μας ουδεμία αλλαγή δύναται να πραγματοποιηθεί.

Το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων (του ΥΠ.Π.Ε.Θ) θα παραμείνει ανοικτό για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για οριστική τοποθέτηση από Τρίτη 22-05-2018 έως Παρασκευή 25-05-2018 ώρα 12.00μ.μ.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι εκπ/κοί δεν υποβάλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης εμπρόθεσμα, θα τοποθετηθούν σε επόμενες φάσεις των μεταθέσεων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2188

Μαΐ 22

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

6ΥΗ94653ΠΣ-Π08 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Μαΐ 21

Επικαιροποίηση πίνακα μορίων μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης

Αντίγραφο-του-Κατάλογος-αιτήσεων-μετάθεσης-εντός-ΠΥΣΠΕ-ή-οριστική-τοποθέτηση-Επικαιροποίηση

Μαΐ 18

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ψ2ΩΛ4653ΠΣ-Β84 Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων απόσπασης 2018-2019

Μαΐ 17

Χαρακτηρισμός ονομαστικά οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, καλούνται, από την Πέμπτη 17-05-2018 μέχρι και την Δευτέρα 21-05-2018 και ώρα 13.00, να υποβάλουν, στο ΠΥΣΠΕ  Αργολίδας, δήλωση αν επιθυμούν ή όχι να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις των σχολικών μονάδων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές οργανικές θέσεις της όμορης ομάδας που ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι (παρ. 5β του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/1997) ή να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2061

dilosi_topothetisis_yperarithmias

Μαΐ 16

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΕΦΑΜΟΡΜΟΓΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΞΕ – ΚΠ – 78140 – 2018 -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2000

Μαΐ 15

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΡΘΜΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΡΘΜΙΩΝ 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΡΘΜΙΩΝ 2006

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που ανήκουν στις σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκε οργανική υπεραριθμία (Δ.Σχ. Κιβερίου και Δ.Σχ. Λυγουριού), καλούνται να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν οργανικά υπεράριθμοι στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά, από την Τρίτη 15-5-2018 μέχρι την Τετάρτη 16-5-2018 και ώρα 14:00 στη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας.

Μαΐ 11

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018-2019

65ΖΤ4653ΠΣ-ΚΛΦ

Μαΐ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19 1919

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ 2018-2019 1919

Μαΐ 09

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ – ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 2017-2018 ΩΩΣΔ4653ΠΣ-Α9Υ 1900

Προκήρυξη Ημερίδας Κλασσικού Αθλητισμού Δημοτικών 2017-2018 Αργολίδας ΨΕΦΒ4653ΠΣ-ΥΚ5 1901

Μαΐ 04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

60474653ΠΣ-6ΩΕ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων