Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2014

Αυγ 28

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ, ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας, οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας από μετάταξη και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι αποσπάστηκαν στην Αργολίδα να αναλάβουν υπηρεσία  στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), την Δευτέρα 01-09-2014.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αυγ 28

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΕΩΣ 03-09-2014 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του 12/θ 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Αγγελοπούλειου Ανυφίου, του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Ινάχου-Ηραίου και του 9/θ 5ου Δημοτικού Σχολείου Άργους, θα πρέπει να υποβληθούν έως την Τετάρτη 03-09-2014.

Αυγ 28

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Ύστερα από την αριθμ.134837/Δ1/27-08-2014 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2014-2015, ανακοινώνουμε νέους πίνακες κενών προς πλήρωση από εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας από μετάταξη.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει αίτηση το επιθυμούν, ύστερα από την μεταβολή των κενών, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως την Παρασκευή 29-08-2014, στην Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7β, Ναύπλιο).

ΝΕΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Αυγ 27

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς από μετάταξη να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης έως την Παρασκευή 29/08/2014. Επισημαίνεται ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν νέα δήλωση έως τη λήξη της προθεσμίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

 

 

Αυγ 21

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας ο οποίοι ενδιαφέρονται να οριστούν προσωρινοί διευθυντές στο 12/θ 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, το 6/θ Δημοτικό Σχολείο Αγγελοπούλειο Ανυφίου, το 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ινάχου-Ηραίου και το 9/θ 5ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από 01-09-2014 έως 05-09-2014 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

Αυγ 21

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Π.Ε. Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες του νομού το σχολικό έτος 2014-2015 να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, από 21-08-2014 έως 01-09-2014. Η υποβολή των δηλώσεων μπορεί να γίνει και μέσω φαξ, στον αριθμό 27520-25685, εφόσον η πρωτότυπη δήλωση υποβληθεί μεταγενέστερα (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_(ΑΡΧΕΙΟ doc – WORD 1997-2003)

 

Αυγ 21

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Κοινοποιούμε τις οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, σύμφωνα με την αριθμ.6731/20-08-2014 απόφαση εκτέλεσης μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, και καλούμε :

  1. τους εκπαιδευτικούς που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτησή τους στις εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας (Αμυμώνης 7β, Ναύπλιο),  από 21/08/2014 έως 26/08/2014 και ώρα 10:00 π.μ.,
  2. τους εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν οριστικά ή μετατέθηκαν σε σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής να υποβάλουν αίτηση θεραπείας για τυχόν λάθη και παραλείψεις, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, από 21/08/2014 έως 26/08/2014 και ώρα 10:00 π.μ.,
  3. τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετατεθούν αμοιβαία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, από 21/08/2014 έως 26/08/2014 και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

 

 

Αυγ 21

Γνωστοποίηση μορίων τοποθέτησης μεταταγμένων εκπαιδευτικών (πλην εντοπιότητας και συνυπηρέτησης)

Γνωστοποιούμε τα μόρια τοποθέτησης των εκπαιδευτικών από μετάταξη αρμοδιότητάς μας, με την επισήμανση ότι δεν συνυπολογίζονται τυχόν μόρια συνυπηρέτησης και εντοπιότητας των εκπαιδευτικών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ

 

 

 

Αυγ 20

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης σχολείων από μεταταγμένους εκπαιδευτικούς της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί από μετάταξη αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας να δηλώσουν προτίμηση σχολικών μονάδων στις οποίες υπάρχουν κενές θέσεις της ειδικότητάς τους, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), από 20-08-2014 μέχρι 27-08-2014. Η υποβολή των δηλώσεων μπορεί να γίνει και μέσω φαξ, στον αριθμό 27520-25685, εφόσον η πρωτότυπη δήλωση υποβληθεί μεταγενέστερα (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αυγ 13

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗΣ

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων θέσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας, ανά ειδικότητα,  και πίνακας εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ  που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, βάσει της πρότασής του.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ60

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ70

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ06

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ11

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

 

 

Αυγ 05

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Καλούνται οι κ. Κόντος Κωνσταντίνος, κ. Μέλλου Βασιλική και κ. Βουρλή Αναστασία, εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70, υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Αργολίδας, να καταθέσουν από την Τρίτη, 05/08/2014 και έως την Πέμπτη, 07/08/2014 και ώρα 12:00 μ.μ., δήλωση προτίμησης ορισμού τους ως Διευθυντών σε κενές θέσεις Διευθυντών των κάτωθι σχολικών μονάδων :

  1. 12/θ 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου
  2. 9/θ 5ο Δημοτικό Σχολείο Άργους
  3. 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ινάχου-Ηραίου
  4. 4/θ Αγγελοπούλειο Δημοτικό Σχολείο Ανυφίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων