Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2014

Ιούλ 31

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Π.Ε. Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση ή για βελτίωση θέσης τον Απρίλιο 2014, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο νομό Αργολίδας και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας να υποβάλουν δήλωση προτίμησης οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης θέσης από την Πέμπτη 31-07-2014 έως και την Πέμπτη 07-08-2014 και ώρα 12:00 μ.μ., αυτοπροσώπως ή τηλεομοιοτυπικά (φαξ) στον αριθμό 27520-25685.

Επισυνάπτονται :

α) Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας

β) Πίνακες κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας

γ) Υπόδειγμα δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

Ιούλ 24

Δηλώσεις προτίμησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ.Γ ́/8-3-1996) και κρίθηκαν ως οργανικά υπεράριθμοι λόγω σχολικών μεταβολών (συγχωνεύσεις – υποβιβασμοί Σχολικών Μονάδων) με την αριθμ. 66/24-07-2014 Πράξη του Διευθυντή Π.Ε. Αργολίδας, βάσει της αριθμ.12/24-07-2014 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οργανική τοποθέτηση, από 24-07-2014 έως 04-08-2014 και ώρα 09:00 π.μ.

Απόφαση Διευθυντή Δήλωση

 

 

 

Ιούλ 02

Αποσπάσεις εξωτερικού 2014-2015

Εκδόθηκε η εγκύκλιος αποσπάσεων εξωτερικού 2014-2015

Μπορείτε να τη δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2014-2015

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων