Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2014

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Π.Ε. Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση ή για βελτίωση θέσης τον Απρίλιο 2014, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο νομό Αργολίδας και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Π.Ε. Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δηλώσεις προτίμησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ.Γ ́/8-3-1996) και κρίθηκαν ως οργανικά υπεράριθμοι λόγω σχολικών μεταβολών (συγχωνεύσεις – υποβιβασμοί Σχολικών Μονάδων) με την αριθμ. 66/24-07-2014 Πράξη του Διευθυντή Π.Ε. … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δηλώσεις προτίμησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις εξωτερικού 2014-2015

Εκδόθηκε η εγκύκλιος αποσπάσεων εξωτερικού 2014-2015 Μπορείτε να τη δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2014-2015

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποσπάσεις εξωτερικού 2014-2015