Μηνιαίο αρχείο: Σεπτέμβριος 2014

Σεπ 25

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Ανακοινώνουμε πίνακα τοποθετήσεων και συμπληρώσεων ωραρίου μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας και παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες όπου καλούνται να προσφέρουν υπηρεσία.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ

Σεπ 18

Μισθοδοσία Οκτωβρίου

Γραφείο Μισθοδοσίας-Ντεβές Γρηγόρης τηλ. 2752024478

Οι συνάδελφοι μπορούν από σήμερα να βλέπουν τη μισθοδοσία Οκτωβρίου στο σύνδεσμο Μισθοδοσία online στην ιστοσελίδα μας.

Η καταβολή του α΄ δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου θα γίνει την 26-9-2014.

Σεπ 15

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Πελ/νήσου για το σχολ. έτος 2014-2015

Σας κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφέρειας μας για το σχολ. έτος 2014-2015.

Επίσης σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής από τους υποψηφίους τυχόν ενστάσεων στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Πελ/νήσου είναι μέχρι και την Τρίτη 16/9/2014.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2014

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π. 2014-2015

Σεπ 10

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ KIDS’ ATHLETICS

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 19/09/2014 στην Επίδαυρο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στα πλαίσια του Προγράμματος Kids’ Athletics, στην οποία συμμετέχουν μαθητές Πέμπτης και Έκτης τάξης δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας μας και καλείστε μέχρι την Δευτέρα 15/09/2014 και ώρα 14:00 να δηλώσετε συμμετοχή, υποβάλλοντας μας τον αριθμό μαθητών Ε΄και Στ΄ τάξεων του σχολείου σας, που θα συμμετάσχουν καθώς και το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο του υπεύθυνου γυμναστή που θα τα συνοδεύσει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

 

Σεπ 09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Σας ανακοινώνουμε πίνακες ανά ειδικότητα που αφορούν:

  1. τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Αργολίδας εντός ΠΥΣΠΕ για το τρέχον διδακτικό έτος.
  2. τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε σχολικές μονάδες του νομού για το τρέχον διδακτικό έτος.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται εντός του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας δεν θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο απόσπασής τους έως ότου αντικατασταθούν.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ

 

 

Σεπ 08

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 – ΠΕ60

Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν άμεσα στα σχολεία τοποθέτησης τους και να αναλάβουν κανονικά υπηρεσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σεπ 05

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Παρατείνεται, για νέες αιτήσεις, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων έως την Δευτέρα, 08-09-2014 και ώρα 12 μ.μ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σεπ 04

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 6910/01-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με την οποία :

  1. μετατίθενται αμοιβαία δύο εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 αρμοδιότητάς μας,
  2. τοποθετούνται οριστικά εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σεπ 04

ΕΠΕΙΓΟΝ! 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ KAI ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Σας κοινοποιούμε ανακοινοποιημένους πίνακες λειτουργικών κενών και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων αρτμοδιότητάς μας, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι και οι νέες αλλαγές έχουν επισημανθεί με κόκκινο χρώμα.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

 

Σεπ 03

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σας κοινοποιούμε ανακοινοποιημένους πίνακες λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ70 και ΠΕ60 και πίνακες λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές έχουν επισημανθεί με κόκκινο χρώμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Σεπ 02

ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Κοινοποιούμε ονομαστικούς πίνακες λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 και πίνακες λειτουργικών κενών των κλάδων αυτών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, όπως προσδιορίστηκαν με την αριθμ.17/02-09-2014 πράξη του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας, για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων, έως την Πέμπτη 04-09-2014, στην Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

 

 

 

Σεπ 02

Αιτήσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι προσκαλούνται οι υποψήφιοι για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 02 /09/2014  μέχρι 05 /09 /2014.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΒΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Σεπ 01

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Σας ανακοινώνουμε νέα κατάσταση μονάδων τοποθέτησης εκπαιδευτικών από μετάταξη αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, στην οποία αναφέρονται και μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών, ανά κλάδο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ (ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ)

Σεπ 01

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Γραφείο Μισθοδοσίας-Ντεβές Γρηγόρης

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Διαπιστωτική Πράξη Χορήγησης Μισθολογικών Κλιμακίων Αυγούστου 2014.

Οι αναδρομικές διαφορές στη μισθοδοσία θα υπολογιστούν στη μισθοδοσία Οκτωβρίου 2014

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων