Άρθρα: Μάιος 24, 2011

Στο μάθημα αυτό δίνονται παραδείγματα πως κάνουμε ένα σχήμα και πως το μεταφέρουμε στον κειμενογράφο.