Άρθρα: 13 Μαΐου, 2011

247. g_gymnasiou_apolytiries_2011

Ντιγκράν Ματοσιάν. Γυμνάσιο Μόριας. Γραφική παράσταση τριωνύμου και εμφάνιση χαρακτηριστικών σημείων της. Αρχείο Geogebra. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην Α΄Λυκείου.

Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Υπολογισμός και γραφική παράσταση συνάρτησης, της παραγώγου της, της αρχικής και της δεύτερης παραγώγου της. Αρχείο Geogebra.