Άρθρα: 15 Μαΐου, 2011

Ντιγκράν Ματοσιάν. Γυμνάσιο Μόριας.Εφαρμογή στη γραφική παράσταση του τριωνύμου. Αρχείο Geogebra. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην Α΄Λυκείου. Προσοχή: Έγινε αντικατάσταση του αρχείου Geogebra με βελτιωμένη έκδοσή του.