Άρθρα: 7 Μαΐου, 2011

Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Η γραφική παράσσταση της συνάρτησης με τύπο f(x)=αx^2+βx+γ. Αρχείο Geogebra.

185. a_lykeiou_geometria_proagogikes_2010

184.a_gymnasiou_proagogikes_2009

183.a_lykeiou_algebra_proagogikes_2010

182. a_gymnasiou_algebra_1ο_trimino_2007

181. a_gymnasiou_proagogikes_2008

180. b_gymnasiou_1o_trimino_2008

179.b_gymnasiou_algebra_2ο τριμηνο_2008