Μαΐ 11
10

105. Διδασκαλίες, Α΄Λυκείου Άλγεβρα

Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Γεωμετρική δικαιολόγηση της ταυτότητας (α+β)^2=α^2+2αβ+β^2. Αρχείο Geogebra. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη Γ΄Γυμνασίου.Αφήστε μια απάντηση