Προσωπικό

Μπουρλάκη Χριστίνα, Διευθύντρια

Τσέλκα Ευαγγελία, Α’ τάξη

Βαλωμένου Τριανταφυλλιά, Β’ τάξη

Καμόσου Σοφία, Γ’ τάξη

Χαρδαλούπα Μαρία, Δ΄τάξη

Παπουτσή Θεοδώρα, Ε΄τάξη

Κωνσταντίνου Τριανταφυλλιά, Τμήμα Ένταξης

Δαϊλιάνης Αριστείδης, Ολοήμερο

Κουτμάνης Νικόλαος, Φυσική Αγωγή

Σιαμούρης Παναγιώτης, Μουσική

Κούτσουρου Αικατερίνη, Αγγλικά

Κολοβού Γεωργία, Αγγλικά

Νικολάου Δέσποινα, ΤΠΕ

Τσάπη-Σπύρου Ολυμπία, Γαλλικά

Ζμα Νίκη, Γερμανικά