Μαθήματα γνωριμίας με την αρχαία ελληνική γλώσσα

Μαθήματα  δωρεάν αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν φιλόλογοι Μαγνησίας, μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες, για τους μαθητές της Στ΄ τάξης. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

20240502095636316

Το σχολείο αρωγός σε σύλλογο ΑΜΕΑ

Οι μαθητές και οι γονείς του σχολείου μας επέδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία στις ανάγκες του «Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κεντρικής Μακεδονίας» και ανταποκρίθηκαν άμεσα  παραλαμβάνοντας, έναντι αντιτίμου, τους φακέλους που ετοίμασε για αυτούς ο Σύλλογος. Με την προσφορά τους αυτή υποστηρίζουν έμπρακτα το πολύτιμο έργο του Συλλόγου και γίνονται συνεργοί σε ένα έργο κοινωνικής ανάτασης.

Εισαγωγή σε πειραματικά πρότυπα εκκλησιαστικά σχολεία

Προκειμένου να ετοιμαστούν και να συμμετάσχουν οι μαθητές της Στ’ τάξης στα εκκλησιαστικά σχολεία ακολουθούν επισυναπτόμενα έγγραφα  με οδηγίες.

ΕΞΕ – 32538 – 2024 ΥΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΥΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ