Στις 13-02-2024 κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαΐδας, επισκέφτηκε το δημοτικό σχολείο Πύργων με σκοπό να ενημερώσει τους μικρού μαθητές πάνω σε θέματα πυρασφάλειας και προστασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

‘Έγινε  εκτενής παρουσίαση του πυροσβεστήρα και της χρησιμότητα του σε περίπτωση φωτιάς.

Ο στόχος αυτής της παρουσίασης ήταν οι μικροί μαθητές να κατανοήσουν την σπουδαιότητα και την χρησιμότητα του πυροσβεστικού σώματος στην καθημερινότητα των πολιτών όπως επίσης τα ρίσκα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σε έκτακτες δύσκολες καταστάσεις (π.χ.μεγάλες φυσικές καταστροφές).

Τέλος τα παιδιά έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το επάγγελμα αυτό, τις οποίες οι πυροσβέστες απάντησα με χαρά και προθυμία.

Κυριακή Χατζοπούλου