Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109) , όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25) οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν
για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν
από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την
έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7
και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει
(παρ. 1δ του άρθρου 204 του Ν.4610/2019 (Α΄70).
Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που
γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

 

                                                                         ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του
δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
Σύστημα «myschool».
β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο
του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή
στο Δημοτικό.

                                 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα
Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης
των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές
όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο
Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α (Β’ 3838).
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού
Ολοήμερου Προγράμματος (15:00) εφόσον έχει κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων
τους.
Για τη λειτουργία του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος στα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά
σχολεία της χώρας ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην 83939/Δ1/19-5-2017 Υ.Α (Β’ 1800).
β. Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
Από το σχολικό έτος 2022-2023 έχει τεθεί σε εφαρμογή νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού
Σχολείου. Όλοι οι γονείς και κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών Δημοτικών Σχολείων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα του διευρυμένου ολοήμερου, θα ενημερωθούν από τους/τις Διευθυντές/ντριες –
Προϊσταμένους/νες των ανωτέρω σχολικών μονάδων ώστε να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, τη συμμετοχή
των παιδιών τους σε αυτό.
Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο πρόγραμμα
ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης
ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.
γ. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):
Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο
Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης
μαθητών/τριών είναι επτά (7) μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και δέκα (10)
μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω (παρ. 16 της περ. ζ΄ του άρθρου 11 του ΠΔ
79/2017 (Α΄109)).

Καλή Σαρακοστή, καλό πνευματικό αγώνα!!!

Αγαπητοί γονείς, συνάδελφοι και αγαπημένα μας παιδιά καλημέρα,

η Υπεραγία Θεοτόκος να μας συμπαρασταθεί σε όλο τον καιρό της Σαρακοστής και να μας δίνει πολύ δύναμη, υπομονή αλλά και κουράγιο να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους όσους στεναχωρήσαμε έστω και άθελά μας! Ξεκινάω με την δική μου συγγνώμη!

 

331604097 127129786777782 6921133333706750438 n331653286 893493838367283 6200732427727563758 n

xartaetos.nnjpg

mitaras 1

Μάγκου Νατάσα

γυμνάστρια

Η Κυρά Σαρακοστή: Το παμπάλαιο έθιμο και η συνταγή

Ένα από τα παλαιότερα ελληνικά έθιμα για τη σαρακοστή και το Πάσχα είναι η Κυρά Σαρακοστή, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα αυτοσχέδιο ημερολόγιο που μετρούσε τις εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής, η επίσημη έναρξη της οποίας είναι η Καθαρά Δευτέρα.Το ημερολόγιο αυτό, στα περισσότερα σπίτια το έφτιαχναν με χαρτί. Ζωγράφιζαν μια γυναίκα με φαρδιά φούστα, μ’ έναν σταυρό στο κεφάλι, με σταυρωμένα χέρια λόγω προσευχής, χωρίς στόμα λόγω νηστείας, και με επτά πόδια- ένα για την κάθε εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής.Ξεκινώντας από την Καθαρά Δευτέρα, κάθε Σάββατο που περνούσε, της έκοβαν και από ένα πόδι κι έτσι ήξεραν πόσες βδομάδες απέμεναν μέχρι το Πάσχα. Το Μεγάλο Σάββατο έκοβαν και το τελευταίο της πόδι και το κομμάτι αυτό χαρτί το έκρυβαν σ’ ένα ξερό σύκο από αυτά που είχαν αποξηράνει το καλοκαίρι ή στο ψωμί που έψηναν για το βράδυ της Ανάστασης.

Όποιος έβρισκε το χάρτινο πόδι της Κυράς Σαρακοστής στη φέτα του ψωμιού που τού αναλογούσε ή στο σύκο που έπιανε από το καλάθι, πίστευαν πως θα ήταν καλότυχος, θα του έφερνε τύχη, γούρι.

Εκτός από χαρτί, σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας έφτιαχναν την Κυρά Σαρακοστή από ζυμάρι, με αλεύρι, αλάτι και νερό.

σαρακοστή

Οι επτά (7) εβδομάδες (κάθε βδομάδα και γιορτή) της Μεγάλης Σαρακοστής

1η Κυριακή της Ορθοδοξίας2η Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά3η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

4η Κυριακή του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακας

5η Κυριακή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

6η Κυριακή των Βαΐων

7η Κυριακή του Πάσχα

Αποκριάτικη Νυχτιά – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης | Ο Ανδρέας Διαβάζει Κλασικά

Αγαπητά μου παιδιά καλημέρα,

σας προτείνω να ακούσετε το διήγημα του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα  Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τίτλο: Αποκριάτικη Νυχτιά.

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννήθηκε στη Σκιάθο στις  4 Μαρτίου 1851  και πέθανε στη Σκιάθο 3 Ιανουαρίου 191.  Είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός και ως «ο άγιος των ελληνικών γραμμάτων», «η κορυφή των κορυφών» κατά τον Κ. Π. Καβάφη. Έγραψε κυρίως διηγήματα, τα οποία κατέχουν περίοπτη θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία.

https://video.link/w/OETKrH6rVus#

 

Ο ίδιος σε ένα σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμα ιστορεί τη ζωή του:

Ἐγεννήθην ἐν Σκιάθῳ, τῇ 4 Μαρτίου 1851. Ἐβγήκα ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον εἰς τὰ 1863, ἀλλὰ μόνον τῷ 1867 ἐστάλην εἰς τὸ Γυμνάσιον Χαλκίδος, ὅπου ἤκουσα τὴν Α΄ καὶ Β΄ τάξιν. Τὴν Γ΄ ἐμαθήτευσα εἰς Πειραιᾶ, εἴτα διέκοψα τὰς σπουδάς μου καὶ ἔμεινα εἰς τὴν πατρίδα. Κατὰ Ἰούλιον τοῦ 1872 ὑπῆγα εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος χάριν προσκυνήσεως, ὅπου ἔμεινα ὀλίγους μῆνας. Τῷ 1873 ἦλθα εἰς Ἀθήνας καὶ ἐφοίτησα εἰς τὴν Δ΄ τοῦ Βαρβακείου. Τῷ 1874 ἐνεγράφην εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολήν, ὅπου ἤκουα κατ’ ἐκλογὴν ὀλίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ’ ἰδίαν δὲ ἠσχολούμην εἰς τὰς ξένας γλώσσας. Μικρὸς ἐζωγράφιζα Ἁγίους, εἶτα ἔγραφα στίχους, καὶ ἐδοκίμαζα νὰ συντάξω κωμῳδίας. Τῷ 1868 ἐπεχείρησα νὰ γράψω μυθιστόρημα. Τῷ 1879 ἐδημοσιεύθη Ἡ Μετανάστις ἔργον μου εἰς τὸ περιοδικὸν Σωτῆρα. Τῷ 1882 ἐδημοσιεύθη Οἱ ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν εἰς τὸ Μὴ χάνεσαι. Ἀργότερα ἔγραψα περὶ τὰ ἑκατὸν διηγήματα, δημοσιευθέντα εἰς διάφορα περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδας.

Πετρούνιας: Χρυσός ο “βασιλιάς των κρίκων” στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυμναστικής του Κότμπους

Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι Έλληνας γυμναστής, γεννημένος στις 30 Νοεμβρίου 1990  είναι Χρυσός Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος πρωταθλητής στο άθλημα των Κρίκων. Έχει  ύψος 1,64 μ. και μάζα 62 κιλών, έχει αναδειχθεί χρυσός ολυμπιονίκης το 2016, 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και 6 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Σήμερα, Σαββάτο 25 Φεβρουαρίου 2023 και  με επίδοση 14.966 πήρε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο ενόργανης γυμναστικής “Turnier der Meister” του Κότμπους. Ιδανικό ξεκίνημα για το 2023.

Τελευταία ημέρα της Αποκριάς στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πύργων

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, για ακόμη μία φορά  οι μαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν με ενεργητική συμμετοχή στην εκδήλωση που στήθηκε στην αυλή του σχολείου του Δημοτικού Σχολείου Πύργων με κέφι και ενθουσιασμό! Χόρεψαν, έτρεξαν, έστησαν παραδοσιακά και αθλητικά παιχνίδια! Άλλο ένα  ημερήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και  χρόνου που επηρεάζει θετικά τη μάθηση και τη διαμόρφωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου!

Διαβαίνοντας την καγκελόπορτα του σχολείου, γρήγορα αντιλαμβάνεται ο καθένας μας το κλίμα που επικρατεί. Σε αυτό συνέβαλε το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου  με την καλλιέργεια στην πράξη  ενός σχολικό δημοκρατικού πολιτισμού συνεργασίας, χωρίς οι δράσεις του καθενός να χάνονται στην ατομικότητά του! Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που στηρίζουν  τον ποιοτικό χρόνο αυτών των εκδηλώσεων!

Μάγκου Νατάσα

γυμνάστρια

DSC08072

DSC08076 2

 

 

DSC08080DSC08192 DSC08186 DSC08167 DSC08150 DSC08148

DSC08128 DSC08129 DSC08155

DSC08154

DSC08132 DSC08124 DSC08109 DSC08107 DSC08102 DSC08097 DSC08092 DSC08090 DSC08084 DSC08083 DSC08082 DSC08081  DSC08197

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ

Διδασκαλία και μάθηση

Ως εκπαιδευτικοί, περνάμε τις περισσότερες ώρες μας στην τάξη. Τα παιδιά επίσης. Η τάξη είναι χώρος διδασκαλίας και μάθησης, για όλους. Διδάσκουμε και παράλληλα διδασκόμαστε από τα πιο φρέσκα μέλη της κοινωνίας, που βρίσκονται σε επαφή με ό,τι νέο τα ενδιαφέρει και τα προσελκύει. Μαθαίνουμε τα παιδιά και μαθαίνουμε από τα παιδιά. Δεν εκμεταλλευόμαστε αυτό το προτέρημα αν η διδασκαλία μας είναι μονόδρομη και δασκαλοκεντρική. Και δεν προωθούμε τη δημοκρατία αν η πρακτική της τάξης απαιτεί στρατιωτάκια ακούνητα κι αμίλητα στο μάθημα. Καλλιέργεια της δημοκρατίας στην πράξη σημαίνει ενεργητικούς και συμμετοχικούς μαθητές και μαθήτριες και ευέλικτους δασκάλους που ξέρουν να ακούνε. Η τάξη είναι μια από τις βασικές μικρές κοινωνίες που τα παιδιά αποκτούν εμπειρίες δημοκρατίας.

Σχολική διοίκηση – σχολικός πολιτισμός

Όμως η ζωή του σχολείου δεν αρχίζει και τελειώνει στο μάθημα. Στο ημερήσιο πρόγραμμα υπάρχουν διαλείμματα και κενά, εκδρομές, εορτασμοί και εκδηλώσεις, χρόνος που σχετίζεται με τη μάθηση, καθώς διαμορφώνει την ατμόσφαιρα του σχολείου και επηρεάζει τα παιδιά και στο μάθημα.
Διαβαίνοντας την καγκελόπορτα του σχολείου, γρήγορα αντιλαμβανόμαστε το κλίμα που επικρατεί. Υπάρχουν αυστηρά, σιωπηλά, φασαριόζικα, χαρούμενα σχολεία. Το σχολικό κλίμα καθορίζεται κυρίως από το εκπαιδευτικό του προσωπικό. Οι σχέσεις του διευθυντή, της διευθύντριας με τους εκπαιδευτικούς και όλων με τα παιδιά, δίνουν έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα στην καθημερινότητα του σχολείου. Η εμπειρία προσφέρει παραδείγματα του πόσο αλλάζει το σχολικό κλίμα με την αλλαγή της διεύθυνσης ή/και των εκπαιδευτικών του.
Όσο και να πασχίζουμε να δημιουργήσουμε συμπεριληπτικό κλίμα στο σχολείο, αν η διαχείρισή του δεν είναι δημοκρατική, αν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας δεν ενεργοποιούνται, δεν συμμετέχουν και δεν ασκούνται στις δημοκρατικές αξίες, ματαιοπονούμε. Και αν οι ενήλικοι του σχολείου δεν περιγράψουμε και δεν καλλιεργήσουμε με πράξεις ένανσχολικό δημοκρατικό πολιτισμό συνεργασίας, οι δράσεις μας χάνονται στην ατομικότητά μας.

Συνεργασία με την κοινότητα (γονείς – σχολεία – οργανισμούς)

Ακόμη κι αν το σχολείο δεν αισθάνεται κάποια σύνδεση με την τοπική και την ευρύτερη κοινότητα, κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας μεταφέρει συνήθειες, εμπειρίες και γεγονότα απ’ έξω. Όσο κι αν το σχολείο επικεντρώνεται στα μαθήματα, ο έξω κόσμος το επηρεάζει θετικά και αρνητικά. Το σχολείο είναι ενεργό μέρος κάθε τοπικής κοινότητας που το στεγάζει, όπου και άλλα σχολεία αντιμετωπίζουν τα ίδια ζητήματα. Η ανταλλαγή πόρων και εμπειριών μεταξύ σχολείων στην τοπική κοινότητα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά ενώ σε αυτήν υπάρχουν φορείς, που φροντίζουν για ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία των μαθητών και των μαθητριών.
Γέφυρα του σχολείου με την κοινότητα αποτελούν οι γονείς. Άνθρωποι που στελεχώνουν την κοινωνία που περιβάλλει το σχολείο. Όσο περισσότερο το σχολείο συνυπολογίσει τις ιδιότητες, τα επαγγέλματα και τα ενδιαφέροντά τους, τόσο πιο ενεργητική και χρήσιμη μπορεί να είναι η παρουσία τους στο σχολείο.
Όμως και το μάθημα είναι γέφυρα για τους γονείς. Ζητήματα και συζητήσεις στο μάθημα, μπορούν να επεκταθούν στο σπίτι, χτίζοντας βάσεις για τη συνεργασία σχολείου και γονέων.
Στην πράξη η Προσέγγιση του Σχολείου ως Συνόλου διαμορφώνει συστημικά ένα πλαίσιο εφαρμογής παρέμβασης, αλλαγής και ανάπτυξης στο σχολικό περιβάλλον που λαμβάνει υπόψη και τους τρεις βασικούς τομείς της σχολικής ζωής.
Όταν ενεργοποιούνται και οι τρεις τομείς τότε η αλλαγή και η βελτίωση είναι δυνατή και η ανάπτυξη δημοκρατικού σχολικού πολιτισμού και των σχετικών ικανοτήτων των μελών της σχολικής κοινότητας και κυρίως των παιδιών καθίσταται αποστολή του σχολείου.

Η προώθηση της συλλογικότητας, συνδέεται με την καλλιέργεια των ανθρώπινων σχέσεων, της κοινωνικής συμπερίληψης και της πνευματικότητας κάθε ανθρώπου.

Το Σχολείο οφείλει να καλλιεργεί την παιδευτική απόλαυση της μάθησης και τη χαρά της γνώσης. Να κάνει όμορφη και δημιουργική τη ζωή των μαθητών ενισχύοντας τα όνειρά τους και τις φιλοδοξίες τους μέσα από μια αγωνιστική και αισιόδοξη στάση για τη ζωή. Να διαμορφώνει ισχυρή προσωπικότητα στους μαθητές για να αντιμετωπίζουν τις πολλαπλές προκλήσεις των καιρών μας και να έχουν κριτική στάση απέναντι στην ανούσια υποκουλτούρα της πληροφοριόσφαιρας και στον εμπορευματοποιημένο τρόπο ζωής.

Η κλίμακα της συνεργατικότητας κατά Roger Hart

31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 87 1 page 0001 1

1. Χειραγώγηση

Συμβαίνει όταν ενήλικες χρησιμοποιούν ανήλικους για να υποστηρίξουν τον σκοπό τους και παριστάνουν ότι αυτός ο σκοπός είναι εμπνευσμένος από τους ανήλικους. Τα παιδιά δεν κατανοούν τα ζητήματα που απαιτούν την συμμετοχή τους ή τον ρόλο τους σε αυτά.                    

                                                                                   2. Διακοσμητικό στοιχείο

Συμβαίνει όταν τα παιδιά χρησιμοποιούνται στην υποστήριξη ενός σκοπού με έμμεσο τρόπο, αν και οι ενήλικοι δεν δηλώνουν ότι ο σκοπός τους είναι εμπνευσμένος από τα παιδιά. Τα παιδιά συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα ή εκδήλωση που γίνεται για ορισμένο σκοπό, αλλά δεν κατανοούν τη σημασία ή τον λόγο της συμμετοχής τους.
                                                                                    3. Συμβολική συμμετοχή

Τα παιδιά ερωτώνται, τους δίνεται η δυνατότητα να μιλήσουν, αλλά έχουν λίγη ή καθόλου επιλογή στην διαμόρφωση των απόψεων που θα παρουσιάσουν ή τον τρόπο με τον οποίο θα τις εκφράσουν.

                                                                        4. Ενημέρωση και ανάθεση εργασίας
Συμβαίνει όταν τα παιδιά κατανοούν τους σκοπούς μιας δράσης, γνωρίζουν ποιος αποφάσισε για τη συμμετοχή τους
και γιατί, έχουν ουσιαστικό ρόλο και προσφέρονται εθελοντικά, αφού ο σκοπός της δράσης είναι ξεκάθαρος.

                                                                        5. Διαβούλευση και πληροφόρηση
Συμβαίνει όταν κάτι σχεδιάζεται και υλοποιείται από ενήλικες και τα παιδιά δρουν ως σύμβουλοί τους. Τα παιδιά έχουν
πλήρη γνώση και κατανόηση του σκοπού και της διαδικασίας και η γνώμη τους λαμβάνεται υπόψη από τους ενήλικες.

                                                            6. Πρωτοβουλία ενηλίκων, κοινές αποφάσεις
Συμβαίνει όταν οι ενήλικες λαμβάνουν συνεργατικές πρωτοβουλίες και μοιράζονται την λήψη αποφάσεων ή τη διαχείρισή τους με τα παιδιά.

                                                 7. Πρωτοβουλία των παιδιών που διευθύνουν τα παιδιά
Τα παιδιά έχουν την αρχική ιδέα και αποφασίζουν τρόπους υλοποίησής της. Οι ενήλικοι παρατηρούν και βοηθούν, αλλά δεν παρεμβαίνουν στη διαδικασία, ούτε έχουν τον έλεγχο του εγχειρήματος.

                                             8. Πρωτοβουλία των παιδιών και απόφαση από κοινού
Συμβαίνει όταν τα παιδιά έχουν την αρχική ιδέα και καλούν τους ενήλικες να συμμετάσχουν στις αποφάσεις.

Τσικνοπέμπτη στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πύργων

Με αποκριάτικους παραδοσιακούς χορούς και φαγητό και πολύ κέφι «τσίκνισαν»  οι μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πύργων  την Τσικνοπέμπτη 16-02-2023. Ο Σύλλογος Γονέων μαζί με τους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου συνέβαλλαν στο γλέντι των μαθητών/τριών. Μετά το πρώτο δίωρο, οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στον αύλειο χώρο του σχολείου, προκειμένου να «τσικνίσουν» και να χορέψουν παραδοσιακούς,  αποκριάτικους και μιμητικούς  χορούς όπως:  «Γαϊτανάκι», «Κουκιά», «Έλα βρε χαραλάμπη», «Έντεκα», «Ζάραμο», αλλά και σύγχρονους και λαϊκούς ρυθμούς. Η μουσική, ο χορός και το φαγητό έδωσαν την ευκαιρία σε όλους να ενωθούν σε μία χαρούμενη παρέα  και  να ξεφύγουν από το άγχος της καθημερινότητας σε ένα γλέντι που κράτησε μέχρι το μεσημέρι.

Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την προσφορά όλων των εδεσμάτων στο  αποκριάτικο γλέντι των μαθητών/τριών.

DSC07881 DSC07890 DSC07894 DSC07905 DSC07915 DSC07917 DSC07924 DSC07927 DSC07938 DSC07949 DSC07951 DSC07952 DSC07958 DSC07975 DSC07978 DSC08007 DSC08024 DSC08030 DSC08068

 

Μάγκου Νατάσα

γυμνάστρια