Για το μάθημα της Πληροφορικής Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Για το μάθημα Τ.Π.Ε.,

θα πρέπει οι μαθητές να ακολουθήσουν τις οδηγίες για να γραφτούν στο code.org για την διδασκαλία του προγραμματισμού.

Οδηγίες θα βρείτε εδώ .

Οι κωδικοί για κάθε μαθητή είναι στο προσωπικό τους email στο σχολικό δίκτυο.

Οδηγίες για τους γονείς σχετικά με το απόρρητο βρίσκονται στο code.org Parent Letter

Screen Shot 2023 02 06 at 21.23.47

Καλό και δημιουργικό προγραμματισμό !

Μελισίδης Κωνσταντίνος

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής