Μαθαίνοντας τη Θετική πλευρά της Ζωής

Στα πλαίσια του προγράμματος “Μαθαίνοντας τη Θετική πλευρά της Ζωής”, που εκπονήθηκε από τους μαθητές-μαθήτριες της Ε2 τάξης, οι ποικίλες δραστηριότητες μέσω των βιωματικών εργαστηρίων εστίασαν κυρίως στην αναγνώριση, στην κατανόηση, στο βίωμα και στη δημιουργική έκφραση των (θετικών) συναισθημάτων του εαυτού μας, αλλά και του άλλου.

Η  άνθιση του ανθρώπου και η προετοιμασία για μια καλύτερη ζωή, μέσω της ανάπτυξης ενός “ολοκληρωμένου μαθητή”, κοινωνικά, συναισθηματικά, ηθικά και πνευματικά, βρίσκεται στον πυρήνα της σχολικής εκπαίδευσης.