“Εγώ και η κοινωνία” – Τμήμα Ε2

Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη εποχή όπου η κοινωνία αλλάζει με τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς, κάθε πολίτης οφείλει να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Το σύγχρονο σχολείο αποσκοπεί στην εξοικείωση των παιδιών με σημαντικές αξίες για τη ζωή τους, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, ο πολιτικός βίος, η ανεξιθρησκεία, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη κ.ά. με βασικό σκοπό τη δημιουργία συνειδητοποιημένων και ενεργών πολιτών.

Στο  πρόγραμμα  “Εγώ και η κοινωνία” που συμμετείχαν οι μαθητές/μαθήτριες της Ε2,  κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό:

  • Να αναπτύξουν δεξιότητες μάθησης, διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης.
  • Να προβληματιστούν και να επιχειρηματολογήσουν σε ζητήματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Να εξοικειωθούν με τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να αναγνωρίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα