Κανονισμός Λειτουργίας

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου θα αναρτηθεί σύντομα από τη διεύθυνση του σχολείου.