Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+

Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Σχολικού Εκφοβισμού» στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, την Τρίτη, 8/03/2021 υλοποιήθηκε στην Ε1 Τάξη από εκπαιδευτικούς του τμήματος διαδικτυακό μάθημα προς τους εταίρους μας για την έννοια του Σχολικού Εκφοβισμού, τις μορφές αυτού, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Μέσα από τα μαθήματα, Γλώσσα, Αγγλικά και Μουσική, χρησιμοποιώντας διάφορα διαδικτυακά εργαλεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες, προσπάθησαν να διευρύνουν τους ορίζοντες τους και να προάγουν την ευρωπαϊκή συνεργασία.