Σχολική Βιβλιοθήκη

Εσωτερικός κανονισμός της βιβλιοθήκης mylib Λέσχη ανάγνωσης

Η σχολική βιβλιοθήκη προορίζεται να υποστηρίξει τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων που διδάσκονται στο σχολείο.

Μια σχολική βιβλιοθήκη, είτε υποτυπώδης είτε πλήρης, φτωχή ή πλούσια, υπολειτουργική ή ενεργή, είναι προσθήκη στη λειτουργία της σχολικής ζωής.

Είναι ένας χώρος διαβίωσης στον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν να ερευνούν, να απολαμβάνουν την έρευνα και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους.

Σκοπός της λειτουργίας της είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας μάθησης και βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  ώστε οι μαθητές να γίνουν δημιουργοί γνώσης, χρήστες της γνώσης και κοινωνικά υπεύθυνοι πολίτες.