Εκπαιδευτικό Προσωπικό 2021-2022

Δάσκαλοι

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας για τη σχολική χρονιά 2021-2022 περιλαμβάνει τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

 1. Σουλάνδρο Παναγιώτη, Διευθυντή, ΠΕ70
 2. Δωρή Χρυσούλα, Υποδιευθύντρια, ΠΕ70
 3. Τσιούλου Κωνσταντίνα, δασκάλα, ΠΕ70
 4. Ελενοπούλου Ελένη, δασκάλα, ΠΕ70
 5. Παπαλέκα Ελένη, δασκάλα, ΠΕ70
 6. Γκούνη Μαρίκα, δασκάλα, ΠΕ70
 7. Ιωαννίδου Μαρία, δασκάλα, ΠΕ70
 8. Βαρελάς Γεώργιος, δάσκαλος, ΠΕ70
 9. Ξόλια Μαρία, δασκάλα, ΠΕ70
 10. Γαλάνη Μαρία, δασκάλα, ΠΕ70
 11. Χειροπούλου Στυλιανή, δασκάλα, ΠΕ70
 12. Κατσένη Κωνσταντίνα, δασκάλα, ΠΕ70
 13. Μιχαλοπούλου Αντωνία,δασκάλα, ΠΕ70
 14. Μαντζούνη Βασιλική, δασκάλα, ΠΕ70
 15. Λαδάς Πασχάλης, δάσκαλος, ΠΕ71
 16. Αντωνίου Ευαγγελία, δασκάλα, ΠΕ71
 17. Αργέντου Μαρία, δασκάλα, ΠΕ11
 18. Σάκκουλα Ουρανία, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, ΠΕ11
 19. Αγκιναρασταχάκης Κωνσταντίνος, καθηγητής Μουσικής, ΠΕ79.01
 20. Τότσικα Βασιλική, καθηγήτρια Αγγλικών, ΠΕ06
 21. Δωρή Γεωργία-Στυλιανή, Σχολική νοσηλεύτρια, ΠΕ25
 22. Παπαδημητρίου Γεώργιος, καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86
 23. Σοφοκλέους Στέλλα, καθηγήτρια Γαλλικών ΠΕ05
 24. Γιαννακούλη Μαρία, καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής ΠΕ91.01