Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο, Τετάρτη 18 Νοέμβρη,  ξεκινά το νέο πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων.

Το ημερήσιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα  θα διαρκεί πέντε διδακτικές ώρες , διάρκειας 30 λεπτών η καθεμία, με ενδιάμεσα διαλείμματα 10 λεπτών.

Kρίνεται σκόπιμο, οι μαθητές να συνδέονται πριν την έναρξη των μαθημάτων για την υλοποίηση δοκιμών(μικρόφωνα,ήχος, κλπ)ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ομαλή υλοποίησή τους.

Για το εβδομαδιαίο  πρόγραμμα μαθημάτων και τον σύνδεσμο στην πλατφόρμα Webex θα  σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα  από τους δασκάλους των τάξεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση (mail)των γονέων -κηδεμόνων.

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Ωρες από έως
14:10 14:40
14:50 15:20
15:30 16:00
16:10 16:40
16:50 17:20