ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μαραβέλια Δέσποινα Υπεύθυνη καθαριότητας
Γιαννακού Μαρία Σχολική Τροχονόμος