ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων για το σχολικό έτος 2021-22 είναι:

Ζερβού Σοφία Δασκάλα/Διευθύντρια
Ροδάτης Νικόλαος Φυσικής Αγωγής/Υποδιευθυντής
Ζαρίφη Θεοδώρα Δασκάλα/Υπεύθυνη τμήματος  Α1
Φίστα Σουλτάνα Δασκάλα/Υπεύθυνη τμήματος  Α2
Βοσκίδου Ασήμω Δασκάλα/Υπεύθυνη τμήματος  Β1
Καρακάσογλου Μαρία Δασκάλα/Υπεύθυνη τμήματος  Β2
Πανταζή Ευαγγελία Δασκάλα/Υπεύθυνη τμήματος  Γ
Αποστόλου Άννα Δασκάλα/Υπεύθυνη τμήματος  Δ1
Παπαδημητρίου Βασιλική Δασκάλα/Υπεύθυνη τμήματος  Δ2
Δαλακούρα Αλεξάνδρα-Μαρία Δασκάλα/Υπεύθυνη τμήματος  Ε1
Τσομπάνογλου Σοφία Δασκάλα/Υπεύθυνη τμήματος  Ε2
Πουλιέζου Ελευθερία Δασκάλα/Υπεύθυνη τμήματος  Στ1
Τόλκου Φιλαρέτη
Δασκάλα/Υπεύθυνη τμήματος  Στ2
Βλάχου Ευγενία Αγγλικών Α2, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’
Ξηρουδάκη Μαρία Αγγλικών Α1, Β’
Μαρκέτου Γεωργία Εικαστικών
Κουτελιδάκη Δημοκρατία-Νεκταρία Μουσικής
Βασιλείου Ευσταθία Θεατρικής Αγωγής
Λεμονιά Αλεξάνδρα Τ.Π.Ε.
Κάτσαρης Δημήτριος Τ.Π.Ε.
Κόπτση Ιωάννα Δασκάλα Τ.Ε.
Δούμα Αικατερίνη Δασκάλα/Παράλληλη Στήριξη
Εμμανουηλίδης Γρηγόριος Δάσκαλος/Παράλληλη Στήριξη
Ζουρνατζή Μαρία Δασκάλα/Παράλληλη Στήριξη
Ηλιάδου Σταματία Δασκάλα/Παράλληλη Στήριξη
Κουρέτση Δέσποινα Δασκάλα/Παράλληλη Στήριξη
Πεχλιβανίδου Χριστίνα Δασκάλα/Παράλληλη Στήριξη