Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

 

Λίγα λόγια για τη βιβλιοθήκη μας…

 

Η Σχολική Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου Λακκίου Λέρου ιδρύθηκε  με την με αριθ. πρωτ. Φ.17/47528/Δ1/28-3-2019 (ΦΕΚ Β’ 1097/03-04-2019) Απόφαση, του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 – 2020». Είναι ενταγμένη στην Ομάδα Α Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Τον Οκτώβριο 2019 πραγματοποιήθηκε μία μεγάλη  ανανέωση στην κατηγορία των παιδικών βιβλίων καθώς δεχθήκαμε  δωρεές από τον κ. Ιωάννη Παΐσιο και την κ. Ελευθερία Παπαδοπούλου, γονείς μαθητών μας οι οποίοι δώρισαν πάνω από 150  καινούρια παιδικά βιβλία, και από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Η ανανέωση αυτή υπήρξε η αφορμή για να μεταφερθούν όλα τα παιδικά βιβλία από μία αίθουσα διδασκαλίας σε έναν χώρο προορισμένο αποκλειστικά για βιβλιοθήκη, ο οποίος όμως δεν ήταν επαρκώς οργανωμένος με ράφια. Με έναυσμα την ανανέωση αυτή λειτούργησε από τον Νοέμβριο 2019 ως δανειστική η βιβλιοθήκη και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθητές. Η διαχείριση της δανειστικής βιβλιοθήκης του ΔΣ Λακκίου γίνεται χωρίς τη χρήση έντυπων μέσων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΒΙΒΛΙΟΔΑΝΟΣ». Η σύντομη λειτουργία της διακόπηκε με την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω  covid-19 τον Μάρτιο 2020.

 Με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2020 η κατασκευή ραφιών στον νέο χώρο της βιβλιοθήκης, ο οποίος  βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου.

Φέτος, η βιβλιοθήκη μας έχει 166 μέλη,  περίπου 600 παιδικά βιβλία είναι διαθέσιμα για δανεισμό και η συλλογή παιδικών βιβλίων συνεχώς εμπλουτίζεται. Για την λειτουργία της υποστηρίζεται από τον εξοπλισμό του σχολείου (Η/Υ, Φωτοτυπικό μηχάνημα). 

Βρισκόμαστε στο στάδιο του εξοπλισμού. Η υποστήριξη της λειτουργίας της βιβλιοθήκης προήλθε αποκλειστικά από χορηγίες ιδιωτών, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Λέρος, 15-02-2021

Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης

Σοφία Ζερβού