Ενεργοί τρόποι μεταφοράς-Κυκλοφοριακή Αγωγή.

Μέσα από το μάθημα των εργαστηρίων δεξιοτήτων και στο κλείσιμο αυτού,οι μαθητές των Δ και ΣΤ τάξεων παρακολούθησαν δίωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό του Αστυνόμου κ.Τηλέμαχου Σωτηρόπουλου του Τμήματος Τροχαίας Καρδίτσας για τους ενεργούς τρόπους μεταφοράς και την σωστή κυκλοφοριακή αγωγή. Μέσα από τα βιωματικά μαθήματα οι μαθητές έμαθαν πως πρέπει να συμπεριφέρονται όντως οδηγοί ποδηλάτων,πατινιών κ.λ.π. και να τηρούν τους κανόνες του Κ.Ο.Κ, αναλύοντας με την κριτική τους σκέψη, συμπεριφορές και στάσεις ζωής για την αειφόρο κινητικότητα.

1           2             3