Δευτέρα, 14 Μαρτίου : Ώρα έναρξης λειτουργίας σχολείου 09.00΄

    Αγαπητοί/ές  γονείς, καλό απόγευμα,    Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Θηβαίων κ. Αναστασίου,  αύριο Δευτέρα, 14 Μαρτίου  2022,  το σχολείο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις  09.00΄ π.μ.      ⇒ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ    Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ