Επίδοση βαθμολογίας Β΄ Τριμήνου – Ενημέρωση γονέων

             Αγαπητοί/-ές  γονείς και κηδεμόνες,        Ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις  της  με  αρ. πρωτ. Φ.7/151476/Δ1/23-11-2021  Υπουργικής  Απόφασης (ΦΕΚ 5439 τ.Β΄ /23-11-2021) και της με αρ. πρωτ. Φ7/25616/08-03-2022 και θέμα «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Β΄τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022» εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ,  σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 18  Μαρτίου 2022, θα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Επίδοση βαθμολογίας Β΄ Τριμήνου – Ενημέρωση γονέων’ »