Δευτέρα, 14 Μαρτίου : Ώρα έναρξης λειτουργίας σχολείου 09.00΄

    Αγαπητοί/ές  γονείς, καλό απόγευμα,

   Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Θηβαίων κ. Αναστασίου,  αύριο Δευτέρα, 14 Μαρτίου  2022,  το σχολείο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις  09.00΄ π.μ.

     ⇒ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ

   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες,

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ