ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
      ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ
       Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας θα παραβρίσκονται κάθε Δευτέρα ψυχολόγος και
κοινωνική λειτουργός με στόχο την υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους. Η ΕΔΥ
(Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης) αποτελεί ένα θεσμό του Υπουργείου Παιδείας που ενισχύει
τη συνεργασία με την οικογένεια (γονείς, αδέρφια, ευρύτερη οικογένεια), με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας της καθημερινής συμβίωσης και την αντιμετώπιση προβλημάτων προσωπικής ή
κοινωνικής φύσης. Τα μέλη της ΕΔΥ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης διερευνούν και
εντοπίζουν το είδος των δυσκολιών και των εμποδίων στη μάθηση και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη
των παιδιών.
       Η Διεύθυνση και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάντα στη διάθεσή σας για
οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των
παιδιών σας και μαθητών μας. Τα αιτήματά σας μπορούμε να τα λάβουμε μέσω του email (mail @ dim
anarr . koz . sch . gr ), ή τηλεφωνικά στο 24630-61202, ή στον-στην εκπαιδευτικό της τάξης ή απευθείας
με την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό.
         Ελπίζουμε ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλλει θετικά στην εκπαιδευτική και προσωπική
εξέλιξη των μαθητών μας και στην επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας του μαθητή.
Για την επιτροπή:  Κυρικλίδου Δέσποινα– Ψυχολόγος,
                                                  Κάραντου Αγγελική– Κοινωνική Λειτουργός
                                       Κύρου Δήμητρα – Ειδική Παιδαγωγός
                                                          Τσαγκάρης Γεώργιος – Διευθυντής του σχολείου

CODE WEEK 2021

 

 

 

 

Binary code is how computers talk and represent information.
Letters, numbers, and pictures…. basically everything you see on the computer is made up of different combinations of 0’s and 1’s.
We will use these two digits to code a picture in a grid. All the coded pictures will be uploaded in a padlet and will create an ebook with coded pictures for the kids to reveal.
Συγκεντρωτικά η δουλειά μας βρίσκεται στο συνεργατικό εργαλείο της διεύθυνσης:
Ο δυαδικός κώδικας είναι ο τρόπος που «μιλούν» οι υπολογιστές. Γράμματα, αριθμοί, εικόνες, όσα βλέπουμε στον υπολογιστή, αποτελούνται από διαφορετικούς συνδυασμούς   των ψηφίων 0 και 1.  Θα συνεργαστούμε  με  μαθητές της Ευρώπης αποκωδικοποιώντας τα μηνύματά τους και κωδικοποιώντας τα δικά μας μηνύματα.  Το αποτέλεσμα της συνεργασία, όπως το μοιραστήκαμε, βρίσκεται στο συνεργατικό on line padlet!