ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΤΩΝ (SELF TEST)

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΤΩΝ (SELF TEST)
Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής» και, ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος, σύμφωνα με τη οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινής απόφσης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β’ 4558).
Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επί- δειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/ τρια ή Προϊστάμενο/νη. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.
Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του.
Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ ΤΟΥ 2021

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου του 2021  θα συμμετέχουν μόνο οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες  των σχολικών μονάδων σε όλο το νομό Κοζάνης, όπως αποφάσισε  η Αντιπεριφέρεια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
      ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ
       Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας θα παραβρίσκονται κάθε Δευτέρα ψυχολόγος και
κοινωνική λειτουργός με στόχο την υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους. Η ΕΔΥ
(Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης) αποτελεί ένα θεσμό του Υπουργείου Παιδείας που ενισχύει
τη συνεργασία με την οικογένεια (γονείς, αδέρφια, ευρύτερη οικογένεια), με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας της καθημερινής συμβίωσης και την αντιμετώπιση προβλημάτων προσωπικής ή
κοινωνικής φύσης. Τα μέλη της ΕΔΥ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης διερευνούν και
εντοπίζουν το είδος των δυσκολιών και των εμποδίων στη μάθηση και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη
των παιδιών.
       Η Διεύθυνση και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάντα στη διάθεσή σας για
οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των
παιδιών σας και μαθητών μας. Τα αιτήματά σας μπορούμε να τα λάβουμε μέσω του email (mail @ dim
anarr . koz . sch . gr ), ή τηλεφωνικά στο 24630-61202, ή στον-στην εκπαιδευτικό της τάξης ή απευθείας
με την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό.
         Ελπίζουμε ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλλει θετικά στην εκπαιδευτική και προσωπική
εξέλιξη των μαθητών μας και στην επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας του μαθητή.
Για την επιτροπή:  Κυρικλίδου Δέσποινα– Ψυχολόγος,
                                                  Κάραντου Αγγελική– Κοινωνική Λειτουργός
                                       Κύρου Δήμητρα – Ειδική Παιδαγωγός
                                                          Τσαγκάρης Γεώργιος – Διευθυντής του σχολείου

CODE WEEK 2021

 

 

 

 

Binary code is how computers talk and represent information.
Letters, numbers, and pictures…. basically everything you see on the computer is made up of different combinations of 0’s and 1’s.
We will use these two digits to code a picture in a grid. All the coded pictures will be uploaded in a padlet and will create an ebook with coded pictures for the kids to reveal.
Συγκεντρωτικά η δουλειά μας βρίσκεται στο συνεργατικό εργαλείο της διεύθυνσης:
Ο δυαδικός κώδικας είναι ο τρόπος που «μιλούν» οι υπολογιστές. Γράμματα, αριθμοί, εικόνες, όσα βλέπουμε στον υπολογιστή, αποτελούνται από διαφορετικούς συνδυασμούς   των ψηφίων 0 και 1.  Θα συνεργαστούμε  με  μαθητές της Ευρώπης αποκωδικοποιώντας τα μηνύματά τους και κωδικοποιώντας τα δικά μας μηνύματα.  Το αποτέλεσμα της συνεργασία, όπως το μοιραστήκαμε, βρίσκεται στο συνεργατικό on line padlet!
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ ΑΓΙΑΣΜΟΣ 13-09-2021

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός στον αύλειο χώρο του Σχολείου, όπου θα παρευρίσκονται μόνο μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Οι μαθητές θα προσέλθουν στις 8:15 π.μ. με αστικά ( τα αστικά θα περάσουν από τη στάση της Αναρράχης 8 παρά 20 και στη συνέχεια από το Εμπόριο). Θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού και τη διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς. Θα αποχωρήσουν από το σχολείο με αστικά 10:00π.μ.

Απαραίτητα:

Οι μαθητές θα προσέλθουν με μάσκα.

Οι μαθητές να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό νόσησης ή δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test από το σύστημα, τα οποία θα ελεγχθούν.

Καλή Σχολική Χρονιά!

Self test για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Άρχισε σήμερα, Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, η διάθεση δωρεάν self testς από τα φαρμακεία στους μαθητές όλων των βαθμίδων. η οποία θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή. Κάθε μαθητής θα προμηθεύεται έξι δωρεάν self tests με τα οποία θα καλύπτει τις ανάγκες ελέγχου των τριών επόμενων εβδομάδων (13 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου), Το self-test θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Ειδικότερα, την πρώτη εβδομάδα του διδακτικού έτους, το τεστ πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα 13/9, δηλαδή είτε την Κυριακή, είτε την Δευτέρα πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Οι γονείς των μαθητών και οι μαθητές πρέπει να ξέρουν: Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες

T4E: EU explorers/ eTwinning 2020-2021

Το έργο μας επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την παραγωγή ψηφιακού υλικού μέσα από τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των μαθητών και των εκπαιδευτικών όλων των συνεργαζόμενων σχολείων.

Με αφορμή υλικό στα μαθήματα της Γεωγραφίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, και των Αγγλικών, οι μαθητές συλλέγουν πληροφορίες και παράγουν υλικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλαμβάνουν αρχικά τον ρόλο του «διαδικτυακού εξερευνητή» και στη συνέχεια του δημιουργού ψηφιακού υλικού και ανταλλάσσουν/μοιράζονται με τους μαθητές των άλλων σχολείων που συμμετέχουν στο έργο πληροφορίες. Όλοι μαζί συνεργάζονται για την συγκέντρωση και την παρουσίαση του υλικού σε συνεργατικές πλατφόρμες. Τελικός στόχος είναι η παρουσίαση των χωρών της ΕΕ, της ιστορίας της και των αξιών που πρεσβεύει η ΕΕ, σε προσβάσιμες από όλους εφαρμογές με τρόπο κατανοητό και ευχάριστο για μαθητές Δημοτικού.

Το έργο μας είναι δημόσιο και μπορείτε να ξεφυλλίσεται τις ψηφιακές σελίδες του στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://twinspace.etwinning.net/132569/home

Οδηγίες για τα self test

Δύο (2) φορές την εβδομάδα το self test

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του.

Δωρεάν από το φαρμακείο

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

Kατ’ οίκον   το self test

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.

Δήλωση του αποτελέσματος

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:

Οι μαθητές: Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α ́184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self- testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Κατ’ οίκον περιορισμό

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

 

Εάν ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Εάν ο επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός

Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα.

Χειρόγραφες βεβαιώσεις

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους/τις μαθητές/τριες, ή της δήλωσης του αποτελέσματος για τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, αυτές, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών, από τους/τις ενήλικους/ες μαθητές/τριες, από τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό.

Σχολική κάρτα

Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια, Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η.

 

6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Εκπαιδευτικοί και μαθητές του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου μας, οργανώσαμε δράσεις κατά της σχολικής βίας, μέσα από  δραστηριότητες συνεργασίας, ενσώματης μάθησης και ανάπτυξης της ενσυναίσθησης.

Β΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

Ε΄ ΤΑΞΗ

 

 

 

 

 

 

Δ΄ ΤΑΞΗ

 

 

Σάββατο 6/02/2021

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε σήμερα τον  θάνατο του Βελισσάριου Μυλωνά. Η αναπάντεχη είδηση της απώλειάς του προκάλεσε σε όλους μας, απέραντη οδύνη. Υπήρξε ένας εξαίρετος και αξιόλογος άνθρωπος, γνήσιος και οραματιστής, με ιδιαίτερα χαρίσματα, υπόδειγμα ήθους και ακεραιότητας κερδίζοντας επάξια το σεβασμό και την αγάπη όλων όσων των γνώριζαν.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μουρικίου συμπαραστέκεται σύσσωμα στο πένθος για το χαμό του και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.
Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό.
Καλό Παράδεισο και μνήμη αιωνία.