“Δραστηριότητες στο διδακτικό αντικείμενο της Πληροφορικής!”

Οι δραστηριότητες, που υλοποιήθηκαν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής είναι οι παρακάτω:Λήψη αρχείου