«Σχεδιασμός παρέμβασης για την ενίσχυση του λεξιλογίου, βάσει του μαθήματος της Γλώσσας Β’ Δημοτικού, 7η-8η-9η Ενότητα!»

Γεια σας παιδιά!
Καθώς ολοκληρώσαμε τη μελέτη της 7ης-8ης-9ης  Ενότητας στη Γλώσσα Β’ Δημοτικού, αξιοποιήσαμε δημιουργικά το λεξιλόγιό τους.
Πώς γίνεται αυτό;
Αρχικά καταγράφουμε τις λέξεις που συναντήσαμε.
Στη συνέχεια προσπαθούμε να τις ομαδοποιούμε νοηματικά για να δημιουργούμε τις δικές μας προτάσεις!
Κοιτάζοντας παρακάτω, θα δείτε τη δημιουργική αξιοποίηση του λεξιλογίου της 7ης-8ης-9ης Ενότητας!
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/1239/19-0306_Glossa-B-Dimotikou_Vivlio-Mathiti_18pt_Teuxos-A/

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/502/10-0032-02_Glossa_B-Dimotikou_Vivlio-Mathiti-T2/Λήψη αρχείου

λήψης

images 1

λήψης 1