«Το οριστικό άρθρο και η κλίση του!»

1201205707325789001

Άρθρα είναι οι μικρές λέξεις, ο, η, το,  που μπαίνουν μπροστά από τα Ουσιαστικά και τα Επίθετα!

Το οριστικό άρθρο, ο, η, το,  μας μιλάει για ένα συγκεκριιμένο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα.

Ας μάθουμε να το κλίνουμε:

ΑΡΘΡΟ page 0001

1201205707325789001