Προσβασιμότητα σχολείου

Το σχολείο μας, δεν διαθέτει κατάλληλες υποδομές για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία.