8 Ιουλίου 2020

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε σε όλα τα μέλη και στην Πρόεδρο  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας κα Χασόγια, που μερίμνησαν για την ανάγκη αγοράς σκίαστρου στον χώρο της […]