Μαθηματικά, Μάθημα 9ο, Πράξεις στα κλάσματα

Πεμπτο-Εκτάκια μου,

Πάμε πολύ καλά με τα κλάσματα ! Ας κάνουμε μια τελευταία δυνατή επανάληψη να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας για να προχωρήσουμε σε άλλη ενότητα! Ό,τι απορίες βγουν, καταγράψτε τις για τη Δευτέρα στο μάθημά μας.

1ο ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

2ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

3ο ΟΙ 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ, ΜΕΙΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Iσοδύναμα-κλάσματα

Σας έχω βρει και παιχνίδια στην ιστοσελίδα inschool.gr:

Ισοδύναμα κλάσματα

Σύγκριση κλασμάτων

Ομώνυμα κλάσματα

Ομώνυμα και ετερώνυμα κλάσματα

Διαίρεση κλασμάτων

Καλή εξάσκηση!

κα Μαρία