ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2022-2023

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023  θα
πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 20 Μαρτίου 2022, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 10.00 π.μ.-12.00 μ.μ. μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης  με την Προϊσταμένη του Σχολείου.

Στην πρώτη (Α΄) τάξη θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2022-2023  οι μαθητές που γεννήθηκαν από 01-01-2016 έως και 31-12-2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
1. Πιστοποιητικό Γέννησης* το οποίο αναζητείται από το Σχολείο.
2. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (Δ.Ε.Η. – Ο.Τ.Ε. – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ )
3. Βιβλιάριο υγείας του μαθητή
4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
5. Αίτηση εγγραφής
6. Βεβαίωση φοίτησης στο Νηπιαγωγείο