21 Απριλίου 2020

Αφού διαβάσετε το φυλλάδιο για τον σχηματισμό της Προστακτικής  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ_Ενεστωτικό_Αοριστικό_θέμα ή σε pdf μορφή ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ_Ενεστωτικό_Αοριστικό_θέμα προσπαθήστε να κάνετε και την άσκηση και να μου την στείλετε. Μπορείτε να δουλέψετε και […]