Γλώσσα Ε΄ Μάθημα 7ο, Προστακτική

Αφού διαβάσετε το φυλλάδιο για τον σχηματισμό της Προστακτικής  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ_Ενεστωτικό_Αοριστικό_θέμα ή σε pdf μορφή ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ_Ενεστωτικό_Αοριστικό_θέμα προσπαθήστε να κάνετε και την άσκηση και να μου την στείλετε.

Μπορείτε να δουλέψετε και την Δραστηριότητα –Μαθαίνω προστακτική εδώ  (πηγή: amaleo.gr)

Καλή επιτυχία

κα Μαρία