Δημοσιεύθηκε στην ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

Βιωματικό πρόγραμμα με θέμα την Συνεργασία και την Επικοινωνία

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων οι μαθητές των Α’, Β’, Γ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του σχολείου μας συμμετείχαν στο βιωματικό πρόγραμμα με θέμα «Μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε και να επικοινωνούμε μεταξύ μας» που εκπονείται από Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Κοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας “Καλλίπολις”. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του σχολείου μας μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών κατόρθωσαν:

  • να εξοικειωθούν με τον ομαδικό τρόπο δουλειάς, ώστε να διαμορφωθεί καλή βάση για τη συνοχή στην ομάδα
  • να ενισχυθεί η αίσθηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας μέσα στην ομάδα
  • να αναγνωρίσουν τα οφέλη της συνεργασίας
  • να εντοπίσουν στάσεις και συμπεριφορές που διευκολύνουν τη συνεργασία και ενισχύουν την καλή λειτουργία της ομάδας
  • να επικοινωνήσουν μέσα από τη χρήση λεκτικών και μη λεκτικών καναλιών
  • να εντοπίσουν στοιχεία που διευκολύνουν ή δυσκολεύουν την επικοινωνία
  • να κατανοήσουν τις έννοιες πομπός, δέκτης και το ρόλο που έχουν στην επικοινωνία

Οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιτυχία του, αφού εισέπραξαν τα μηνύματα της συνεργασίας και καλής επικοινωνίας μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα.

Οι εκπαιδευτικοί και ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Δρεπάνου θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους επιστημονικούς συνεργάτες του κέντρου “Καλλίπολις” Βίκυ Κυρίτση και Σπυριδούλα Μπεκίρη που μας επισκέφτηκαν και πραγματοποίησαν το εξαιρετικό αυτό πρόγραμμα.

.jpg 1 2 .jpg 2 3