Νοέ 21 2023

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024.

Η σχετική ανακοίνωση:

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστικού Σώματος και Σωμάτων Ασφαλείας

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024.

Νοέ 20 2023

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ

Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα 20 έως και την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ

Νοέ 17 2023

«3ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

3ο Λύκειο Κέρκυρας διοργ εκπαιδ. εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «3ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Νοέ 16 2023

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας.

Η σχετική απόφαση τοποθέτησης:

Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας – τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπεύθυνου Τομέα Ε.Κ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ-ΑΔΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας.

Νοέ 14 2023

«Λύκειο Καστελλάνων Κέρκυρας – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

Λύκειο Καστελλάνων ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διοργ εκπαιδ. εκδρομής Θεσσαλονίκη

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Λύκειο Καστελλάνων Κέρκυρας – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Νοέ 14 2023

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας: οριστικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνων Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας.

Μετά από συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας για την εξέταση επί των ενστάσεων για τις δεκτές και μη δεκτές αιτήσεις, οι οριστικοί πίνακες των δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων των υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας, διαμορφώθηκαν όπως εμφανίζονται παρακάτω.

Για τους υποψήφιους/ες Υποδιευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων:

Δεκτές Υδντές ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Για τους υποψήφιους Υπεύθυνους Τομέα Πλοιάρχων του Εργαστηριακού Κέντρου:

Δεκτές Τομεάρχες ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων (το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023), πρέπει να υποβάλλουν στο Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας ή του Εργαστηριακού Κέντρου αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας: οριστικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνων Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας.

Νοέ 10 2023

«1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας διοργ εκπαιδ. εκδρομής στην Αθήνα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα»

Νοέ 10 2023

«1ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

1ο Λύκειο Κέρκυρας διοργ εκπαιδ. εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «1ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Νοέ 10 2023

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας: πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας.

Στα πλαίσια της υπ’αριθμό 5791/30-10-2023 (ΑΔΑ: 3ΞΔΗ26ΝΚΠΔ-ΣΛ8) επαναπροκύρηξης του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας για τις θέσεις Υποδιευθυντή/ντριας για Σχολικές Μονάδες και Υπεύθυνου Τομέα Πλοιάρχων του Εργαστηριακού Κέντρου Κέρκυρας και μετά από συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας για την εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνου Τομέα του Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1. Το Συμβούλιο κάνει δεκτές τις αιτήσεις των υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου, όπως παρακάτω:

Δεκτές Υδντές ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

2. Το Συμβούλιο κάνει δεκτές τις αιτήσεις των υποψηφίων Υπευθύνων Τομέα Πλοιάρχων του Εργαστηριακού Κέντρου Κέρκυρας, όπως παρακάτω:

Δεκτές Τομεάρχες ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15.00 στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας ή την ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας: mail@dide.ker.sch.gr.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας: πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας.

Νοέ 09 2023

«1ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα και τα Καλάβρυτα»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

1ο Λύκειο Κέρκυρας διοργ εκπαιδ. εκδρομής στην Αθήνα & Καλάβρυτα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «1ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα και τα Καλάβρυτα»

« Προηγ - Επόμενα »