Ιούν 06 2023

Πτυχία Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2022.

Από την Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023 θα είναι διαθέσιμα προς παραλαβή τα πτυχία του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2022.

Η παράδοση των πιστοποιητικών θα γίνεται  κατά τις ώρες από 10.00 έως και 13.30 στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Αλυκές Ποταμού, επάνω από το παλιό Bowling).

Οι τίτλοι θα επιδοθούν στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ορίζεται από το νόμο (είτε φυσικά, μέσω ιδιόχειρης υπογραφής, είτε μέσω της πλατφόρμας gov.gr).

Οι επιτυχόντες, κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού, θα ελέγχουν την ορθή καταγραφή των αναφερόμενων στον τίτλο στοιχείων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) και σε περίπτωση λάθους δεν θα παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό, το οποίο και θα επιστραφεί, μαζί με σχετική αίτηση και αντίγραφο της ταυτότητας για έκδοση νέου πιστοποιητικού με ορθά ονομαστικά στοιχεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας 2661032987, 2661038072, 2661080630, 2661048877, 2661031395 (εσωτερικά 126, κ. Σωτηρία Μπόικου και 112, κ. Άννα Κιόση).

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πτυχία Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2022.

Ιούν 01 2023

Αιτήσεις αποσπάσεων-διαθέσεων εντός ΠΥΣΔΕ

Αποσπάσεις-διαθέσεις εντός ΠΥΣΔΕ_Οδηγίες-διευκρινίσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ τοποθέτησης-διάθεσης 2022-23

 

Καλούνται από το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, να υποβάλουν αίτηση από 01 μέχρι 30/6/2023, με e-mail (mail@dide.ker.sch.gr), ή στα γραφεία της ΔΔΕ Κέρκυρας. Μπορούν να υποβληθούν και αιτήσεις διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου. Στο ίδιο έντυπο θα δηλωθεί η επιθυμία και για απόσπαση και για διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, αρκεί να είναι σαφής η προτεραιότητα στις προτιμήσεις.

Παράδειγμα δήλωσης προτιμήσεων στην αίτηση:

1) 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας

2) Διάθεση στο 3ο ή στο 6ο Γυμνάσιο Κέρκυρας

3) Οποιοδήποτε άλλο Γυμνάσιο ή Λύκειο της πόλης της Κέρκυρας

4) Γυμνάσιο με ΛΤ Αργυράδων

5) Διάθεση στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κέρκυρας

6) Οποιοδήποτε Γυμνάσιο της νήσου Κέρκυρας

7) …

(Όπου δεν αναφέρεται διάθεση, εξυπακούεται ότι ζητείται ολική απόσπαση)

 

Τυχόν αίτημα για διάθεση, δεν θα ικανοποιηθεί αν τελικά ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ωράριο στο σχολείο του.

Δικαίωμα απόσπασης έχουν και οι νεοδιόριστοι του 2022, χωρίς απώλεια του δικαιώματος μετάθεσης ή βελτίωσης.

Επειδή τα λειτουργικά κενά δεν είναι ακόμη γνωστά, καθώς εξαρτώνται κυρίως από μακροχρόνιες άδειες και από τις αποσπάσεις σε άλλα ΠΥΣΔΕ και φορείς, οι οποίες διενεργούνται από το ΥΠΑΙΘ σε μελλοντικό χρόνο, μπορούν να δηλωθούν σχολεία χωρίς αριθμητικό περιορισμό (για περισσότερες από 20 προτιμήσεις, τροποποιείτε αναλόγως το έντυπο ή χρησιμοποιήστε 2η σελίδα), ή γενικά δήμοι, περιοχές, τύποι σχολείων κοκ.

Όσοι αναμένουν οργανική τοποθέτηση, προτείνεται να αναμένουν. Αν υποβάλουν δήλωση νωρίτερα, μπορούν να την ανακαλέσουν, εφόσον μετά την οργανική τους τοποθέτηση δεν επιθυμούν πλέον απόσπαση.

Για την τοποθέτηση, προηγούνται κατά σειρά: α) οι ανήκοντες σε ειδικές κατηγορίες β) οι υπεράριθμοι, γ) όσοι είναι στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, δ) όσοι ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ συγκρινόμενοι όλοι μεταξύ τους. Εξυπακούεται ότι πριν διενεργηθούν από το ΥΠΑΙΘ οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, δεν μπορεί να γίνουν τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά

 

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιτήσεις αποσπάσεων-διαθέσεων εντός ΠΥΣΔΕ

Μάι 26 2023

«Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν.5043/2023 (Α΄ 91), υποψηφίων κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ Γ΄ 1653/23-7-2021, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει)»

ΕΞΕ – 57970 – 2023 – Πρόσκληση

57070_Ε1_2023_ΥΑ_Τροποποίηση πρόσκλησης ΨΛΥΡ46ΜΤΛΗ-ΤΔΚ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν.5043/2023 (Α΄ 91), υποψηφίων κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ Γ΄ 1653/23-7-2021, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει)»

Μάι 25 2023

Αιτήσεις – Δηλώσεις προτιμήσεων για οργανική τοποθέτηση εκπαιδευτικών από μετάθεση και για βελτίωση θέσης – οριστική τοποθέτηση/Οργανικά κενά

Προσοχή: Στο Εσπερινό ΓΕΛ προστέθηκε κενό ΠΕ03  και αφαιρέθηκε κενό ΠΕ02

Προθεσμία δηλώσεων προτίμησης, με υποβολή του εντύπου συμπληρωμένου στα Γραφεία της ΔΔΕ Κέρκυρας ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (mail@dide.ker.sch.gr), από Παρασκευή 26/05/2023 έως Πέμπτη 01/06/2023 (βλ. οδηγίες)

Αιτήσεις-δηλώσεις προτιμήσεων οργανικών κενών (οδηγίες)

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (έντυπο)

 

Μεταθέσεις-Βελτιώσεις-Οριστικές τοποθετήσεις (Μοριοδότηση)

Οργανικά κενά για μεταθέσεις-βελτιώσεις-οριστ. τοποθετήσεις

 

Ειδική Αγωγή_(Μοριοδότηση)

Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιτήσεις – Δηλώσεις προτιμήσεων για οργανική τοποθέτηση εκπαιδευτικών από μετάθεση και για βελτίωση θέσης – οριστική τοποθέτηση/Οργανικά κενά

Μάι 18 2023

«Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023»

Πρωτ. Φ.153_ 54877_Α5 9ΒΕΓ46ΜΤΛΗ_ΣΔΦ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023»

Μάι 18 2023

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων 2023.

Το σχετικό δελτίο τύπου:

Δελτίο Τύπου – Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων 2023.

Μάι 18 2023

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων 2023.

Το σχετικό δελτίο τύπου:

Δελτίο Τύπου – Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2023

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων 2023.

Μάι 11 2023

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Μάιος 2023 – Πρόγραμμα προφορικής εξέτασης στο Εξεταστικό Κέντρο Κέρκυρας.

Παρατίθεται το πρόγραμμα της προφορικής εξέτασης των υποψήφιων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2023:

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΙΟΥ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΙΟΥ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Μάιος 2023 – Πρόγραμμα προφορικής εξέτασης στο Εξεταστικό Κέντρο Κέρκυρας.

Μάι 09 2023

Δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Το σχετικό δελτίο τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2023

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Μάι 08 2023

«Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91)»

20230505 50896_Ε1 Εγκύκλιος Διορισμών ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91)»

Επόμενα »