Ιαν 20 2022

Τοποθετήσεις αναπληρωτών τριμήνων συμβάσεων

Τοποθετήσεις αναπληρωτών τριμήνων συμβάσεων

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 3μήνων συμβάσεων

Ανάληψη υπηρεσίας την Παρασκευή 21/01/2022 ή Δευτέρα 24/01/2022. Οι τοποθετούμενοι σε 2 σχολεία θα αναλάβουν υπηρεσία σε εκείνο με τις περισσότερες ώρες.

 

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοποθετήσεις αναπληρωτών τριμήνων συμβάσεων

Ιαν 18 2022

«Γνωστοποίηση τροποποιήσεων κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τη χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. »

1621_Ενημέρωση για ΠΚΕ_signed

ΕΞΕ 5404 2022 Τροποπ. για εισαγωγή σε Λιμενικό

ΦΕΚ 6507 Β _2021_12_21_ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΑ ΣΧΟΛΩΝ ΛΣ ΕΛ ΑΚΤ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Γνωστοποίηση τροποποιήσεων κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τη χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. »

Ιαν 17 2022

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης (προς συνταξιοδότηση) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

ΕΞΕ – 4696_2022 Υπ.Αιτήσεων παραίτησης 2021-2022

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υποβολή αιτήσεων παραίτησης (προς συνταξιοδότηση) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Ιαν 14 2022

«Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84 ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ του ΑΣΕΠ (Γ’ 937/2020), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, κατόπιν ανακαθορισμού κενών θέσεων [αριθμ. 99052/Ε1/10.8.2021 (Β΄ 3715) Κ.Υ.Α.] και ανακλήσεων διορισμών»

20220110 2289_Ε1 Υ Α Διορισμών Διορ ΕΑΕ 65Μ846ΜΤΛΗ_Γ3Γ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84 ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ του ΑΣΕΠ (Γ’ 937/2020), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, κατόπιν ανακαθορισμού κενών θέσεων [αριθμ. 99052/Ε1/10.8.2021 (Β΄ 3715) Κ.Υ.Α.] και ανακλήσεων διορισμών»

Ιαν 14 2022

Στιγμιότυπα από την κοπή της πίτας 2022

tokopitipita3 tokopitipita2 tokopitipita1

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στιγμιότυπα από την κοπή της πίτας 2022

Ιαν 07 2022

Πτυχία Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Ιουνίου 2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν παραληφθεί τα πτυχία ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021.

Η παράδοση των πιστοποιητικών θα γίνεται κατά τις ώρες από 09.30 έως και 13.30 στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Αλυκές Ποταμού, επάνω από το παλιό bowling).

Οι τίτλοι θα επιδοθούν στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ορίζεται από το νόμο (είτε φυσικά, μέσω ιδιόχειρης υπογραφής, είτε μέσω της πλατφόρμας gov.gr).

Οι επιτυχόντες, κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού, θα ελέγχουν την ορθή καταγραφή των αναφερόμενων στον τίτλο στοιχείων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) και σε περίπτωση λάθους δεν θα παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό, το οποίο και θα επιστραφεί, μαζί με σχετική αίτηση και αντίγραφο της ταυτότητας για έκδοση νέου πιστοποιητικού με ορθά ονομαστικά στοιχεία.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στο ότι η είσοδος στα γραφεία της Υπηρεσίας μας γίνεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό (PCR ή rapid test). Οι ανήλικοι δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας 2661032987, 2661038072, 2661080630, 2661048877, 2661031395 (εσωτερικό 112, κ. Άννα Κιόση).

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πτυχία Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Ιουνίου 2021

Δεκ 28 2021

«Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Φ.353.1_22_170031_Ε3 Προκήρυξη Επιλογής Στελεχών

Φ.353.1_22_170031_Ε3 Προκήρυξη Επιλογής Στελεχών

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δεκ 24 2021

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.251/165669/Α5/17- 12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β΄/22-12-2021) Υπουργικής Απόφασης που αφορά συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2022 και εφεξής

ΕΞΕ 168746 2021 Γνωστοποίηση Βάσεις Εισαγωγής

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.251/165669/Α5/17- 12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β΄/22-12-2021) Υπουργικής Απόφασης που αφορά συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2022 και εφεξής

Δεκ 23 2021

«Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2226/1994 (Α’ 122), αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας»

ΕΞΕ – 168824 – 2021 – Τροποποίηση ν 2226 1994

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2226/1994 (Α’ 122), αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας»

Δεκ 21 2021

Δικαιολογητικά νεοδιορίστων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται με την υπ΄αριθμ. 161821/Ε1/10-12-2021 (ΦΕΚ 3110/τ.Γ΄/20-12-2021, ΑΔΑ: 654Ω46ΜΤΛΗ-ΜΩΤ) «Διορισμός 104 εκπαιδευτικών, κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 2679/4-11-2021 & Γ΄ 2680/4-11-2021), σε κενές οργανικές θέσεις της  Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης», να παρουσιαστούν στα Γραφεία της ΔΔΕ Κέρκυρας από την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας

Απόφαση διορισμού: Περίληψη της 161821_E1_20211210 (Γ΄ 3110) Διορ ΤΕ-ΔΕ 654Ω46ΜΤΛΗ-ΜΩΤ

Δικαιολογητικά

Το σύνολο των δικαιολογητικών: Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς

Τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι όσα παρέχει η υπηρεσία για συμπλήρωση

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2020-2021

Ατομικά στοιχεία εκπαιδευτικού

Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού επιδόματος Υπεύθυνη δήλωση

 

 

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δικαιολογητικά νεοδιορίστων εκπαιδευτικών

Επόμενα »