Ιούλ 05 2018

7ο Γυμνάσιο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων.

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

Πρόσκληση.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 7ο Γυμνάσιο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων.

Ιούν 27 2018

Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Η προκήρυξη και η το έντυπο αίτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων: http://62.217.127.123/pde/

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Ιούν 27 2018

Τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις εκπ/κών από μετάθεση, με βελτίωση θέσης ή με οριστική τοποθέτηση

Το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας ανακοινώνει τις Τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις εκπ/κών από μετάθεση, με βελτίωση θέσης ή με οριστική τοποθέτηση (Πράξη 20/27.06.2018).

Οι τοποθετούμενοι καλούνται να παρουσιαστούν στα σχολεία που τοποθετούνται για ανάληψη υπηρεσίας την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος διδακτικού έτους (Παρασκευή 29.06.2018)

Τοποθετήσεις από μετάθ-βελτ-ορ.τοποθ

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις εκπ/κών από μετάθεση, με βελτίωση θέσης ή με οριστική τοποθέτηση

Ιούν 20 2018

Οργανικά κενά, δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης από μετάθεση, με βελτίωση ή με ορ. τοποθέτηση

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων προτίμησης  από Τετάρτη  20 έως Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Τρόποι υποβολή δηλώσεων προτίμησης  α) με FAX (2661038119), β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dide.ker.sch.gr),  γ) αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΙΔΕ Κέρκυρας ή δ) ταχυδρομικώς (σε χρόνο ώστε να έχει παραληφθεί από την υπηρεσία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής)

ΟΔΗΓΙΕΣ: Όσοι έχουν έρθει με μετάθεση και όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ πρέπει να υποβάλουν δήλωση προτίμησης, διαφορετικά είναι πιθανό να τοποθετηθούν σε θέσεις εκτός προτίμησης (εφόσον υπάρχουν). Οι αιτούντες βελτίωση θέσης, αν δεν ενδιαφέρονται για κανένα από τα ανακοινωμένα ή τα πιθανα* κενά και δεν υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων, παραμένουν στην οργανική τους θέση. Αν υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων αλλά τοποθετηθούν στις προτιμήσεις τους άλλοι εκπ/κοί με περισσότερα μόρια, δεν τοποθετούνται σε θέσεις εκτός προτίμησης και παραμένουν επίσης στην οργανική τους θέση.  Αν κάποιος έχει εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση που δε φαίνεται στον πίνακα ή διαπιστώσει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στη μοριοδότησή του, θα επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα στη ΔΔΕ Κέρκυρας. (τηλ.: 26610-48877, Κ. Μπελέρχας).

*Μπορεί κάποιος να δηλώσει προτιμήσεις από τα κενά που έχουν ανακοινωθεί, καθώς και από τα πιθανά κενά (οι θέσεις των εκπαιδευτικών που ζητούν βελτίωση και φαίνονται στο πίνακα: αν μετακινηθεί κάποιος και προκύπτει κενό στο σχολείο, τότε η θέση του δίνεται σε άλλον, εφόσον έχει δηλωθεί στις προτιμήσεις). Μπορεί να δηλωθούν μόνο τα κενά ή μόνο τα πιθανά ή συνδυασμός και των δύο με όποια σειρά επιθυμεί ο δηλών (πχ 1ο ένα πιθανό κενό, 2ο ένα κενό, 3ο ένα κενό, 4ο ένα πιθανό κενό κοκ)

Πίνακας οργανικών κενών για μετ-βελτ-ορ. τοπ

Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών από Μετάθεση, για Βελτίωση-Οριστική τοποθέτηση

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2018-19-2

Παρατηρήσεις για τον πίνακα μοριοδότησης θα βρείτε στη κορυφή του πίνακα

Παρατηρήσεις για τον τρόπο δήλωσης των κενών θα βρείτε στο έντυπο της αίτησης

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οργανικά κενά, δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης από μετάθεση, με βελτίωση ή με ορ. τοποθέτηση

Ιούν 20 2018

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων και άρση υπεραριθμιών

Το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας, με την πράξη 19/20.06.2018, ανακοινώνει τον πίνακα με το χαρακτηρισμό υπεραρίθμων και άρση υπεραριθμιών. Οι τοποθετούμενοι σε νέα οργανική θέση οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα νέα σχολεία την τελευταία ημέρα του τρέχοντος διδακτικού έτους (Παρασκευή 29.06.2018)

Ο Πίνακας εδώ: Χαρακτηρισμός και τοποθετήσεις υπεραρίθμων

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων και άρση υπεραριθμιών

Ιούν 13 2018

Πίνακας οργανικών κενών – υπεραριθμιών (ανακοινοποίηση)

Πίνακας οργανικών κενών – υπεραριθμιών (ανακοινοποίηση ως προς τα στοιχεία του Γυμνασίου Λευκίμμης, του ΓΕΛ Αγρού, του Γυμνασίου Κασσιόπης και του Γυμνασίου Φαιάκων)

Πίνακας οργανικών κενών υπεραριθμιών 2018τροπ

 

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πίνακας οργανικών κενών – υπεραριθμιών (ανακοινοποίηση)

Ιούν 12 2018

Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2017

Συντάκτης: κάτω από ΚΠΓ

Η υπηρεσία μας παρέλαβε σήμερα τα Πιστοποιητικά ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2017. Παρακαλούμε τους επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας α) να έρθουν αυτοπροσώπως ή β) να στείλουν τους νόμιμους κηδεμόνες ή εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή γ) να στείλουν τρίτα άτομα με εξουσιοδότηση θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», π.χ. από τα ΚΕΠ, και να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2017

Ιούν 08 2018

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ- ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 18/07-06-2018 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κρίση και άρση υπεραριθμιών (ΟΔΗΓΙΕΣ)

Πίνακας οργανικών κενών-υπεραριθμιών 2018 (Έχει τροποποιηθεί ως προς τους τεχνικούς κλάδους ΕΠΑΛ)

Αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για άρση υπεραριθμίας

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ- ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 18/07-06-2018 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ιούν 05 2018

Αιτήσεις αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ

Από το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι θα γίνονται δεκτές αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ μέχρι τις 30/06/2018, με e-mail (mail@dide.ker.sch.gr),  ΦΑΞ (2661038119) ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΔΕ Κέρκυρας

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ αποσπασης κλπ.2018-19docx

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιτήσεις αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ

Ιούν 05 2018

Ανακλήσεις τοποθετήσεων σε οργανικές θέσεις

Από το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι με την πράξη 17/04-06-2018, ανακαλούνται οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών α) από μετάθεση, β) βελτίωση, γ) οριστική τοποθέτηση, που έγιναν με την πράξη 15/23-05-2018.

Η διαδικασία θα επαναληφθεί ύστερα από τις κρίσεις και τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών με νεώτερη ενημέρωση-ανακοίνωση από το ΠΥΣΔΕ.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακλήσεις τοποθετήσεων σε οργανικές θέσεις

Επόμενα »