Γνωρίζω τη γειτονιά μου

Βιώσιμη πόλη (γνωρίζω τη γειτονιά μου)

Στα πλαίσια των μαθημάτων Γλώσσας-Μαθηματικών-Φυσικής και Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων οι μαθητές του τμήματος Β3 ασχολήθηκαν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην γειτονιά τους αλλά και τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν σε αυτές. Αρχικά τα παιδιά περπάτησαν στη γειτονιά τους, τη φωτογράφησαν και την περιέγραψαν. Εστίασαν στα καλά και τα άσχημα σημεία της και έγραψαν λέξεις κλειδιά που έδειχναν τις καταστάσεις αλλά και τα συναισθήματά τους μέσα στο χώρο της γειτονιάς. Δόθηκε στα παιδιά αρχείο με  λέξεις (π.χ. ασφαλής, φοβισμένος/νη, θόρυβος, ησυχία, υπερβολική ταχύτητα κτλ) αλλά μπορούσαν να προσθέσουν και δικές τους λέξεις. Στη συνέχεια μια ομάδα παιδιών με βάση τις λέξεις κλειδιά, διερεύνησαν ποιες λέξεις εμφανίζονται πιο συχνά, ώστε να γίνει μια μικρή έρευνα για τις καταστάσεις/συναισθήματα που εμφανίζονται πιο συχνά στις γειτονιές των παιδιών.  Έτσι οι μαθητές  ανίχνευσαν τα προβλήματα αλλά και τα όμορφα στοιχεία στις γειτονιές της μικρής  μας πόλης. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ-Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ