Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

Ηλεκτρική Δύναμη και Φορτίο

ηλεκτρική δύναμη-ηλεκτρικό φορτίο

διαδραστικό βιβλίο: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2226/Fysiki_G-Gymnasiou_html-empl/index1.html

δομή του ατόμουhttp://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10396

κατασκευή ατόμουhttps://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_el.html

Τρόποι ηλέκτρισης

φύλλα εργασίαςφ.ε. τρόποι ηλέκτρισης: τριβή         φ.ε. τρόποι ηλέκτρισης: τριβή, επαφή

μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμόςhttps://phet.colorado.edu/el/simulation/balloons-and-static-electricity

στατικός ηλεκτρισμόςhttps://phet.colorado.edu/el/simulation/john-travoltage

φόρτιση με τριβή και επαφή (βίντεο από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας):

http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/videoskopimena-peiramata/fysiki

Νόμος του Coulomb

προσομοίωση για τον νόμο Coulombhttp://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1649

προσομοίωση για το ηλεκτρικό πεδίο:

 https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=556&Itemid=32&%20catid=20

Ερωτήσεις/Ασκήσειςασκήσεις-ηλεκτρική δύναμη-φορτίο

Ηλεκτρικό Ρεύμα

Το ηλεκτρικό ρεύμα

διαδραστικό βιβλίοhttp://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2226/Fysiki_G-Gymnasiou_html-empl/index2.html

Ένταση και φορά του ηλεκτρικού ρεύματος: https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=595&Itemid=63

Ηλεκτρικό κύκλωμα-Ηλεκτρικά δίπολα

Αντίσταση διπόλου: https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html

Προέλευση αντίστασης στους μεταλλικούς αγωγούς: http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=593&Itemid=63

Μέτρηση αντίστασης αντιστάτη και νόμος Ohm: http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=592&Itemid=63 

Μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Μελέτη κυκλωμάτων: https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_el.html

Σύνδεση αντιστατών σε σειρά: α. http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Itemid=63

β. http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1623

Σύνδεση αντιστατών παράλληλα: α. http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Itemid=63

β. http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1599

Ηλεκτρική Ενέργεια

διαδραστικό βιβλίο: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2226/Fysiki_G-Gymnasiou_html-empl/index3.html

υποενότητα «Εφαρμογές του φαινομένου Τζάουλ»http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1698

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=599&Itemid=1

Μαγνητικό πεδίο, ηλεκτρομαγνήτες: https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/magnets-and-electromagnets

Κατασκευή ηλεκτρομαγνήτηhttp://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/968

Μαγνήτης και ηλεκτρικό κύκλωμαhttp://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8577

Ηλεκτρικό κουδούνι: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8572

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8581

Γεννήτρια: https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html?simulation=generator&locale=el

Νόμος φαραντέυhttps://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_el.html

Βίντεο του πειράματος του Oersted από το ΕΚΦΕ Καρδίτσαςhttps://www.youtube.com/watch?v=TdQJiUMhnrA

Οικιακές συσκευές, ισχύς, ενέργεια: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8453

Ασκήσειςασκήσεις-ηλεκτρική ενέργεια-ισχύς